Javni natječaj za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija u 2015. godini

 

13.03.15 09:55 Obavijesti

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za inspekcijske poslove, financije
pitanja branitelja i civilnu zaštitu
K U P R E S

 

PREDMET: JAVNI NATJEČAJ ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA U 2015. - oj GODINI

Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu dostavlja Vam gore navedenu obavijest.

Obavještavaju se ratni vojni invalidi, članovi obitelji poginulog ili nestalog branitelja, demobilizirani branitelji, članovi obitelji ratnog vojnog invalida i članovi obitelji demobiliziranog branitelja, da je Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljske populacije raspisala Javni natječaj o dodjeli kredita za 2015. – u godinu.
Krediti se odobravaju za:

1.) oporavku i sanaciju idividualnih stambenih objekata;
2.) oporavku i sanacija stanova;
3.) izgradnja novih individualnih stambenih objekata i stanova;
( u ovu namjenu spadaju i nadziđivanja, nadogradnje postojećih stambenih jedinica i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i sl.)
4.) kupovinu stambenog objekta ili stana.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči općine Kupres i otvoren je trideset dana od dana objavljivanja. Zahtjevi za odobravanje kredita i sva potrebna pojašnjena mogu se dobiti u Službi za braniteljsko - invalidsku zaštitu u sobi, broj: 5.

__________________
Miro Pašalić dipl.ing.

Javni natječaj u cjelosti možete pogledati OVDJE

 

 

Slika bannera nedostaje