Javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

 

19.12.17 16:03 Javni poziv

                                                             JAVNI POZIV


ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PROGRAME POMOĆI ODRŽIVOG POVRATKA„IZGRADNJA I SANACIJA INFRASTRUKTURNIH I DRUGIH OBJEKATA OD ZNAČAJA ZA ŠIRU DRUŠTVENU ZAJEDNICU U MJESTIMA POVRATKA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2018. I 2019 GODINE”

Javni poziv i obrazac se može preuzeti na:http://fmroi.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=16 .

 

Predmet javnog poziva


 

Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata pravnih lica radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini, za sljedeće programe:


 

1 .putne infrastrukture;


2. vodovodne i kanalizacione infrastrukture;


3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera;


4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera;


5. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu.


6. zajednički međuentitetski i međuopćinski projekti izajednički projekti sa vladinim i nevladinim organizacijama (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između entiteta, pomoći u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranja raznih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija).

Pravo prijave na Javni poziv mogu podnijeti: organi vlasti,institucije i vjerske zajednice, te udruženja/organizacije/asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.


 

Obrazac prijave na javni poziv zajedno sa obrazcima izjavasu dostupni na web stranici Ministarsva www.fmroi.oov.ba, ili se mogu preuzeti licno u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo.


 

Obrazac prijave na javni poziv zajedno sa obrazcima izjavasu dostupni na web stranici Ministarstva www.fmroi.oov.ba, ili se mogu preuzeti osobno u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo.


 

Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši preporučenopoštom ili osobno u zapečaćenoj koverti na adresu:


 

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA,

TEREZIJE 56, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA JAVNI POZIV IZ PROGRAMA ODŽIVOGPOVRATKA ,, IZGRADNJA I SANACIJA

INFRASTRUKTURNIH I DRUGIH OBJEKATA OD ZNAČAJA ZA ŠIRUDRUŠTVENU ZAJEDNICU U MJESTIMA POVRATKA NA

PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. I 2019. GODINU"

(NA POLEĐINI KUVERTE OBAVEZNO NAVESTI NAZIV PODNOSIOCAPRIJAVE I TOČNU ADRESU)
Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja udnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzimati u razmatranje. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/215-084, g-din Nermin Lepenica, i na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fm roi.qov.ba. 

 

Slika bannera nedostaje