Javni poziv Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata

 

19.12.17 16:10 Javni poziv

                                                                   JAVNI POZIV


ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE

SOCIJALNO-STATUSNIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJA/BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI/PORODICA KOJI SE NALAZE U STANJU POTREBE ZA 2017. GODINU.

Javni poziv i obrasci se mogu preuzeti na:http://www.fmbi.gov.ba/hrvatski/txt.php?id=11

 

Pravo prijave na korištenje sredstava iz točke I Javnog poziva mogu ostvariti lica iz člana 1. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17), pod uvjetima i na način koji je utvrđen Odlukom Vlade Federacije BiH sa ciljem rješavanja socijalnih pitanja pripadnika braniteljskih/boračkih kategorija koji se nalaze u stanju potrebe. 

Licima iz točke III Odluke dodjeljuju se sredstva i to nanačin:


 

Dodijeljena sredstva u anuitetu do 10% od prosječne plaće uFederaciji BiH, obračunatoj za 2016. godinu za provedenih minimalno 12 mjeseci u ARBiH, HVO i MUP;


Dodijeljena sredstva u anuitetu do 15% od prosječne plaće uFederaciji BiH, obračunatoj za 2016 godinu za provedenih minimalno 13 do 24 mjeseca u ARBiH, HVO MUP;


Dodijeljena sredstva u anuitetu do 20% od prosječne plaće uFederaciji BiH, obračunatoj za 2016. godinu za provedenih minimalno 25 do 36 mjeseci u ARBiH, HVO i MUP;


Dodijeljena sredstva u anuitetu do 25% od prosječne plaće uFederaciji BiH, obračunatoj za 2016. godinu za provedenih minimalno 37 do 48 mjeseci u ARBiH, HVO i MUP.
Kriteriji za odobravanje sredstava za rješavanje socijalnihpitanja pripadnika braniteljskih/boračkih kategorija koji se nalaze u stanju potrebe su:

 

1.       1.  Da se lica iz točke III Odluke nalaze naBirou za zapošljavanje posljednje 3 godine do dana stupanja na snagu Odluke, osim djece bez oba roditelja.

2.     2.    Da lica iz točke III Odluke i članovinjihovog kućanstva ne obavljaju samostalnu djelatnost osobnim radom i da nemaju drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora i sl.

3.      3.   Da lica iz točke III Odluke nisu uživaocidomaće ili inozemne mirovine.

4.       4.  Da lica iz točke III Odluke i članovinjihovog kućanstva nisu korisnici stalnih mjesečnih novčanih primanja po federalnom ili kantonalnim propisima.

5.      5.   Da lica iz točke III Odluke i članovinjihovog kućanstva imaju ukupna primanja manja od 250,00 KM mjesečno.

6.      6.   Da lica iz točke III Odluke u posljednjih 20godina nisu primili 10.000,00 KM ili više bespovratnih sredstava od strane općinskih, kantonalnih, federalnih i državnih institucija, osim lica (prognanici ili izbjeglice ili interno raseljena lica), koja su sredstva dobili za obnovu stambenih objekata.

7.      7.   Da lica iz točke III Odluke nisu dobilinekretninu (stan, poslovni prostor i kuću) od državnih institucija, osim djece bez oba roditelja.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 30.12.2017. godine, aobrasci i Javni poziv se nalaze na web stranici ministrastva: 

 http://www.fmbi.gov.ba/hrvatski/txt.php?id=11.

 


 

Slika bannera nedostaje