Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina

 

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina


JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina

Pozivaju se sve zainteresirane stručne osobe da podnesu prijave za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša ili općinske službe mjerodavne za poslove graditeljstva, a u skladu sa člankom 63. Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/16), sljedećih struka:

Arhitektonske,

Građevinske,

Elektrotehničke,

Strojarske,

Prometne,

Zaštite od požara i eksplozije,

Zaštite na radu,

Tehnološke,

Zaštite okoliša,

Geodetske.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe odgovarajućih struka koja ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 63. stav (6) Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/16), odnosno — diplomirani inženjeri odgovarajuće struke, sa pet godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom.

Na Javni poziv mogu se prijaviti i osobe arhitektonske i građevinske struke koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 63. stav (8) Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/16), odnosno — inženjeri arhitektonske i građevinske struke, sa deset godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom. Osobe arhitektonske i građevinske struke iz ovog stavka mogu učestvovati samo u radu povjerenstva za tehnički pregled objekata navedenih u članku 63. stav (8) Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 3/16).

Doktori nauka i magistri nauka iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Uz prijavu sa točnom adresom i brojem telefona potrebno je priložiti i slijedeće dokumente:

Ovjeren preslik osobne iskaznice

Ovjeren preslik sveučilišne diplome

Ovjeren preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu i/ili dokaz o stjecanju naučnog zvanja, kao i dokaz o stručnom osposobljavanju za posebne oblasti predviđenim posebnim propisima

Radni životopis uz obveznu naznaku uže oblasti za koju se stručna osoba prijavljuje,

Dokaz o radnom iskustvu iz točke II javnog poziva,

Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa

IV.

Osobe koje se nalaze na Listi stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina, uz prijavu nisu dužne dostaviti dokumente iz prethodnog stavka.

Ako je došlo do izmjene osobnih podataka, kontakt podataka, adrese stanovanja, naziva poslovne banke ili broja transakcijskog računa, osobe koje se nalaze na Listi stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina, dužne su uz prijavu navesti nove podatke.

V.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz točke III podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Narodnim novinama Hercegbosanske županije, neposredno na protokol u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Ulica Stjepana II. Kotromanića bb

80101 Livno

sa naznakom „ Prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled gradevina". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

javni_poziv.png

 

Slika bannera nedostaje