Laboratoriji Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije dobili ovlaštenje za rad

 

Iz Zavoda za hranu i veterinarstvu Hercegbosanske županije obavještavaju javnost

Hercegbosanske županije da je Zavod dobio Ovlaštenje za provođenje analiza hrane, vode,

hrane za životinje i sirovog mlijeka, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i

šumarstva.

Zavod je u protekle tri i pol godine obnovio i adaptirao objekt na Trgu branitelja Livna u

Livnu (ul. Obrtnička bb) u kojemu se trenutno nalazi, te opremio kako tehnički tako i

kadrovski tri temeljna laboratorija i službu za provođenje mjera veterinarsko-sanitarne zaštite.

Laboratoriji su osnovani poštujući sve zahtjeve kontrole kvalitete u pogledu opreme, ljudskih

resursa, laboratorijskog materijala i usluga, te uvjeta rada, prema principima standarda BAS

EN ISO/IEC 17025:2018 i drugih općih standarda za ispitne laboratorije, kao i standarda za

pojedine metode ispitivanja Instituta za standardizaciju BiH (BAS).

Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane Zavoda opremljen je suvremenom

laboratorijskom opremom i nudi vrhunsku uslugu mikrobioloških i fizikalno-kemijskih

ispitivanja. Djelatnost laboratorija ovog Odjela uključuje mikrobiološka ispitivanja namirnica,

hrane za životinje i vode, brisova opreme, pribora, ruku i drugih površina u kontaktu s

hranom, te osnovne fizikalno-kemijske analize i analize parametara higijenske ispravnosti

sirovog mlijeka. Također, nudi se usluga utvrđivanja metaboličko-zdravstvenog statusa

mliječnih grla kroz analizu sadržaja ureje, ketonskih tijela i somastkih stanica u mlijeku uz

mogućnost diferencijacije istih, u cilju otkrivanja nepravilnosti u hranidbi i upala mliječne

žlijezde. Posebna pažnja se posvećuje usklađivanju laboratorijskih metoda sa standardnim

metodama propisanim od strane međunarodnih tijela (ISO, OIE, WHO, FAO), a uključeni su i

u postupke međulaboratorijskih testiranja (Proficiency test) za sve ovlaštene laboratorijske

metode koje se izvode.

Trenutno Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje i Laboratorij za

mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka mogu pružati svoje usluge svim subjektima u

poslovanju s hranom i poljoprivrednim proizvođačima u svrhu samokontrole (u okviru

HACCP sustava, GHP i GMP). Naime, za ove laboratorije ishodovana su ovlaštenje za

izvođenje laboratorijskih metoda Federalnog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i

šumarstva, broj UP-I-06-2-20/20-255-3/20 od 6.4.2020. godine. Pored navedenog Služba za

provođenje DDD mjera Zavoda pruža usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i

deratizacije u objektima pod nadzorom veterinarske inspekcije još od 2018. godine, sukladno

Rješenju Županijskog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva.

Postavljeni cilj, akreditacije laboratorija Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost

hrane od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) je izgledan i očekuje se u skorije

vrijeme. Kako je rad Zavoda multidisciplinaran nastavljaju se i aktivnosti na uspostavljanju

Laboratorija za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja i zoonoze koji je već opremljen

suvremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku zaraznih bolesti, bruceloze i

enzootske leukoze.

Iz Zavoda ističu da je ovo prva institucija na prostoru naše Županije koja ima za cilj

unapređivanje i razvoj laboratorijskih usluga i specijalističkog rada na području veterinarske

medicine putem laboratorijske dijagnostike, kao i na području kontrole kvalitete i zdravstvene

ispravnosti hrane.


laboratorij.jpg

 

Slika bannera nedostaje