MUP HBŽ: Priopćenje za javnost u svezi pružanja asistencije u mjestu Krivića Gaj u Livnu

26.08.22 14:55

Vijesti

Podijeli

Dana, 28.07.2022. godine, PU Livno je zaprimila zahtjev za asistenciju od poduzeća Lara Natural d.o.o. Livno, da im se osigura neometan rad na prostoru „Krivića Gaj“ općina Livno, gdje bi se vršilo hidrogeološko istraživanje mineralnih sirovina kao i pristup strojevima na navedenoj lokaciji.

Po primitku navedenog Zahtjeva, PU Livno obratila se Ministarstvu gospodarstva Vlade HBŽ sa zahtjevom za pojašnjenje i odgovore vezane za izdavanje Rješenja broj : 05-0118-151/06 od dana 30.05.2022. godine, kojim se odobrava poduzeću Lara Natural d.o.o. Livno detaljno hidrogeološko istraživanje mineralnih sirovina podzemnih voda na istražnom prostoru „Krivića Gaj“ općina Livno.

Dana, 22.08.2022. godine, PU Livno zaprimila je odgovor na gore navedeni zahtjev u kojem se navodi da je predmetno Rješenje još uvijek na snazi, te da se može smatrati pravovaljanim s obzirom da protiv istog nije pokrenut upravni spor. Također, se navodi da investitori nemaju problema sa izvođenjem radova u svom koncesijskom prostoru, nego im se priječi prolaz na javnom putu, zbog čega ne mogu uopće pristupiti izvođenju radova.

Djelatnici PP Livno su u više navrata obavili usmene razgovore sa mještanima sela Megda, Potkraj, Krivića Gaj, te su isti upoznati sa postupanjem policije prilikom pružanja asistencije, kao i sa zakonskim sankcijama ukoliko dođe do sprečavanja ovlaštene službene osobe pri obavljanju poslova.

Također, mještani navedenih sela su u strahu da će ostati bez pitke vode, da će im radni strojevi poduzeća Lara Natural d.o.o. uništiti lokalni put Megdan – Krivića Gaj, te iz istih razloga blokiraju put i sprečavaju navedeno poduzeće kako bi počeli s izvođenjem radova.

Dana, 23.08.2022. godine, PU Livno zaprimila je zahtjev za asistenciju policije od poduzeća Lara Natural d.o.o. Livno, u kojem se navodi da će se dana 26.08.2022. godine, nastaviti sa obavljanjem istražnih radnji na lokalitetu „Krivića Gaj“ , te da im se omogući nesmetan pristup na navedenu lokaciju.

Prilikom pružanja asistencije u jednom momentu jedan broja građana ometao je policijske službenike u obavljanja svojih službenih radnje na način da su naguravali policijske službenike, nakon čega je od strane policijski službenika šest osoba privedeno u PP Livno. Dolaskom u PP Livno tri osobe su zatražile liječničku pomoć, te su odvezene u DZ Livno gdje im je ukazana liječnička pomoć s tim da je jedna od tih osoba upućena u Županijsku bolnicu Livno na daljnje liječenje, a ostale dvije osobe su vraćene u PP Livno. O svih privedenih osoba u tijeku je uzimanje izjava na okolnosti ometanja policijski službenika u obavljanju službenih radnji, vezano uz članak 7. Zakona o javnom redu i miru HBŽ (ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji).


Priopćeno je iz MUP-a Hercegbosanske županije!

 

Slika bannera nedostaje