“Mušičarenje” Bosne i Hercegovine - jezero Milač-Kupres u nedjelju 30.05.2021.

 

Satnica I i II kola Premijer lige u “Mušičarenju” Bosne i Hercegovine - jezero Milač, Kupres

I I II KOLO PREMIJER LIGE U MUŠIČARENJU BOSNE I HERCEGOVINE (30.05.2021. NEDELJA) JEZERO „MILAČ“ – KUPRES, TAKMIČENJE U 2 SEKTORA x 3 SATA I 30 MIN. (prije i poslijepodne)

1. Mjesto održavanja lige I I II KOLO Fly Fishing lige…………………… jezero “Milač” Kupres

2. Datum održavanja I I II KOLA FF Lige………………………………..30.05.2021. (NEDELJA)

3. Lokacija ždrijebanja…………………………………………………………………..jezero Milač

4. Odgovorna osoba domaćina za takmičenje ……………….RAVANČIĆ NIKOLA 063 734 466

5. Sekretar takmičenja……………………………………………….Željko Marković 065 529 595

6. Smještaj u Kupresu…… ………………………………………kontaktirat domaćina takmičenja

7. Raspored takmičara u grupe…………………………………..Svi takmičari podjeljeni u 2 grupe

8. TRENING (29.05.2021. od 12:00 do 18:00 sati)Samo uz najavu domaćinu na jezeru Kukavica

9. Dolazak na mjesto žrijeba na jezero Milač …………………………………......…do 07,00 sati

10. Prijava i registracija kod sekretara takmičenja ………………………………..07:00 - 07:30 sati

11. Žrijeb za sektor “A” i sektor „B“ ……………………………………………...07:30 - 08:00 sati

12.Otvaranje takmičenja …………………………………………………………. 08:00 - 08:30 sati

13. Izlazak na takmičarsku stazu…………………………………………………..08:30 - 09:00 sati I KOLO

15. Takmičenje ……………….…………………………………………………....09:00 -12:30 sati.

16. Odmor i ručak ………………………………………………………………….12:30 -14:00 sati II KOLO

17. Izlazak na stazu………………………………………………………………..14:00 -14:30 sati

18.Takmičenje …………………. ………………………………………………..14:30 -18:00 sati

19. Objava rezultata za I i II kolo lige …………………………….. …………………….18:30 sati

Sudije na takmičenju su: glavni sudija: Tomičić Ivica , sektorske sudije Željko Milanović i Delegat Bilić Borislav, Komesar lige Željko Marković,

DOPUNSKA PRAVILA :

OBAVEZNO POŠTIVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA KOJE SU TRENUTNO NA SNAZI, NOŠENJE ZAŠTITINIH MASKI DO IZSLASKA NA STAZU ZA TAKMIČENJE, DRŽANJE DISTANCE PRILIKOM ŽRIJEBANJA I MJERENJA RIBE. RADI SAME BEZBIJEDNOSTI TAKMIČARA ŽRIJEBANJE ĆE VRŠITI ZA SVE TAKMIČARE KOMESAR LIGE UZ PRISUSTVO GLAVNOG SUDIJE I DELEGATA TAKMIČENJA UZ NADZOR TAKMIČARA.

Lovi se sa obale na jezeru sa maksimalno 3 (tri) muhe po slobodnom izboru, bez kontra kuke.

Takmičenje traje 3 sata sa 4 izmjene u trajanju po 45 minuta i pauzama od 10 minuta da bi se izvršila promjena startnih mjesta. Boduju se sve ribe iznad 20 cm.

SPISAK TAKMIČARA KOJI NASTUPAJU U PREMIJER LIGI U MUŠIČARENJU

01. PRAŠTALO TOMISLAV

02. KUKRIKA VLADIMIR

03. JEREMIĆ SAŠA

04. BOVAN SINIŠA

05. DEVIĆ JOVO

06. KALUŠIĆ SAMIR

07. BUŠTALIJA SEAD

08. ĐUKIĆ ALEKSANDAR

09. PILAV KENAN

10. DŽAFERBEGOVIĆ EDIB

11. PAČAVRO MIRO

12. KOTLICA SANJIN

13. USTALIĆ OMAR

14. MATOŠEVIĆ ANTO

15. BABIĆ MILAN

16. KADIĆ ELVIS

17. AJANOVIĆ ELVIN

18. ZOLOTA AMAEL

19. VAJZOVIĆ GORAN

20. KERKEZ MILE

21. ĐUKIĆ LUKA

22. NERADIN NUSMIR

R HODŽIĆ VAHID

R SPAHO EMSAD

Ne mogu se takmičiti takmičari koji nemaju takmičarsku knjižicu, člansku kartu saveza, ribolovnu dozvolu .

Svi takmičari dužni su ponijeti končaste mreže čuvarke dužine oko 1,5 m sa obručima promjera oko 30 cm. U metalnim i končastim mrežama bez obruča riba se neće moći ostavljati pa prema tome neće biti ni mjerena. Na takmičenju se može koristiti samo jedna mreža.

Po završetku takmičenja u sektoru sektorske sudije pristupit će mjerenju ulova od takmičara do takmičara uz obavezno prisustvo takmičara susjeda. Takmičari su obavezni objavljivati glasno da su ulovili ribu kako bi susjedni takmičar imao saznanje o ulovu svog susjeda takmičara.

Svi takmičari koji nastupaju u Premijer ligi u mušičarenju BiH dužni su prije početka prvog kola takmičenja, a njakasnije do 25.05.2021. god, uplatiti cijolokupni iznos kotizacije za svih 5 (pet) kola u iznosu od 100.00 km, 10.00 km za takmičarsku taksu, a oni koji prvi put nastupaju plus 10.00 km za takmičarsku knjižicu na žiro račun SRS BIH 1610000012560056 Raiffeisen bank sa nazanakom kotizacija za Fly fishng ligu . Oni koji ne izvrše uplatu do navedenog roka smatra će se kao da su napustili takmičenje, a u mjesto njih biti će pozvan rezervni takmičar.

NAPOMENA

Trening na jezeru Milač možete obaviti do 28.05.2021. godine uz dnevnu dozvolu u visini od 10,00 km jer će domaćin zabraniti ribolov od 28.05. do 30.05. za sve ribolovce. Zbog nemogućnosti odvajanja dijela prostora na jezeru da bude trening staza trening će se moći obaviti na jezeru Kukavica u predviđeno vrijeme zvaničnog treninga uz najavu domaćinu.

Komesar lige: Željko Marković, Int. sudija tel: 065-529-595 i mail zeljkomarkovic@ymail.compastrva.jpg


 

Slika bannera nedostaje