Natječaj Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za prijem vježbenika

 

25.06.18 14:00 Oglasi za posao

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije objavilo je u petak, 22. lipnja 2018. godine natječaj za prijem vježbenika za 2018./2019. godinu. Prema natječaju bit će primljeno 60 vježbenika s diplomama visokog obrazovanja VII stupnja ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova).
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije na natječaj je 2. 7. 2018. godine.

Prijave na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti putem pošte preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton Ul. Gabrijela Jurkića bb 80101 Livno s naznakom „ Javni natječaj za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Javni natječaj za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije možete preuzeti na web stranici Vlade Hercegbosanske županije u rubrici Javni natječaji.


 

Slika bannera nedostaje