Natječaj za prijem djelatnika u osnovnu školu

 

11.08.12 10:04 Vijesti

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
Osnovna škola fra Miroslava Džaje
Kupres

Broj:04-34-182/12

Kupres, 11. kolovoza 2012. godine

Na temelju članka 68. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske županije”,br. 12/04) i članka 86.Statuta Škole te Pravilnika o stručnoj spemi i pedagoško-psihološkomobrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12),Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu, raspisuje...

NATJEČAJ
za izbor kandidata na radna mjesta:

1. učitelja razredne nastave, 2 izvršitelja, puno radno vrijeme na određeno vrijeme
2. nastavnika njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 12 sati tjedno, na određeno vrijeme
3. nastavnika engleskog jezika, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
4. nastavnika matematike 12 sati tjedno, na neodređeno vrijeme,
5. nastavnika fizike 8 sati tjedno, na neodređeno vrijeme.
6. nastavnika likovne kulture, 8 sati tjedno, na neodređeno vrijeme
7. učitelja razredne nastave učenika s teškoćama u razvoju, puno radno vrijeme, naneodređeno vrijeme
8. pedagoga škole puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme vrijeme

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa potrebno je ispuniti uvjete o stručnoj spremi VSŠ, VSS ili ili završen diplomski sveučilišni studij s najmanje 300 ECTS bodova.

Detaljniji uvid u uvjete Natječaja možete dobiti klikom OVDJE!

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u «Večernjem listu», a bit će objavljen putem Radio Kupresa, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Predsjednik Školskog odbora
Zdravko Mioč 

 

Slika bannera nedostaje