Natječaj za prijem liječnika u Domu zdravlja Kupres

 

24.11.21 12:11 Oglasi za posao

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos u Domu zdravlja Kupres

1.Doktor medicine u Odjelu opće/obiteljske medicine na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj


Opći uvjeti:

● Da ima navršenih 18 godina života

● Da je državljanin BiH

● Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost


Posebni uvjeti:

● VSS, završen medicinski fakultet

● Položen stručni ispit

● Licenca za samostalan rad


Nudim

● Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

● Stimulativna primanja

● Osiguran smještaj

● Mogućnost specijalizacije u domeni primarne zaštite


Opis poslova:Obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokumente:

● Dokaz o stručnoj spremi

● Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

● Licencu za samostalan rad

● Izvod iz matične knjige rođenih

● Uvjerenje o državljanstvu

● Uvjerenje o prebivalištu

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Dom zdravlja Kupres zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Dom zdravlja Kupres nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI -na adresu:

Dom zdravlja Kupres

Bolnička bb

80320 Kupres

(na koverti je potrebno navesti – „Prijava za natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto Doktor medicine u Odjelu opće/obiteljske medicine – NE OTVARAJ“)


lijecnici.jpg

 

Slika bannera nedostaje