Obavijest iz Ministarstva poljoprivrde, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

 

25.06.19 12:04 Obavijesti

Porastom temperatura u nasadima jabuka stvaraju se povoljni uvjeti

za pojavu pepelnice (Podosphaera leucotricha) zbog čega je nasade

potrebno zaštititi jednim od pripravaka: Stroby DF, Tercel WG, Luna

Expirience SC, Domark 40 ME ili Zato 50 WG koji djeluju na uzročnika

pepelnice i čađave krastavosti. Za suzbijanje gusjenica jabučnog

savijača registrirani su pripravci: Affirm, Coragen 20 SC, Mospilan 20

SG, Reldan 22 EC, Calypso SC 480 i drugi.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

stablo_jabuke.jpg

 

Slika bannera nedostaje