Obavijest iz Općine Kupres

 

20.11.17 15:50 Obavijesti


Obavijest

 

 

 Dana 16. studenog 2017. godine, Općinsko vijeće Kupresdonijelo je Odluku o financijskoj potpori za obitelji s više djece, te se na temelju te Odluke donosi obavijest da će Općina Kupres odnosno Općinski načelnik u tekućoj 2017. godini novčano poduprijeti obitelji s novorođenom djecom kako slijedi:

 

za svako treće rođeno dijete u obitelji u visini od 1.500,00KM

za svako četvrto rođeno dijete u obitelji u visini od3.000,00 KM

za svako peto rođeno dijete u obitelji u visini od 5.000,00KM

za svako šesto i više rođeno dijete u obitelji u visini od8.000,00 KM,

s tim da pravo na financijsku potporu ostvaruju roditeljikoji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

da imaju državljanstvo BiH

da imaju neprekidno prebivalište na području općine Kupres utrajanju od najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva

da je dijete rođeno u 2017.godini

Postupak za ostvarivanje prava na potporu provodi Služba zadruštvene djelatnosti, opću upravu imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu Općine Kupres, a za pokretanje postupka za ostvarivanje prava potrebno je da podnositelj zahtjeva dostavi slijedeću dokumentaciju.

 

zahtjev za ostvarivanje prava

uvjerenje o državljanstvu roditelja

izvod iz matične knjige rođenih za dijete

potvrda o prebivalištu roditelja

broj bankovnog računa jednog od roditelja

Podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev zaostvarivanje prava najkasnije do 31.01.2018. godine za djecu koja su rođena u 2017.godini.

 

Zahtjev za financijsku potporu obitelji s više djece može sepreuzeti u prilogu članka ili u Centru za usluge građanima Općine Kupres.

 

Prilozi:

Preuzmi ovaj dokument (obavijest-financijska potpora obitelji s više djece.pdf) obavijest-financijskapotpora obitelji s više djece.pdf840 Kb

Preuzmi ovaj dokument (Zahtjev za financijsku potporu obitelji s više djece 2017..pdf) Zahtjev zafinancijsku potporu obitelji s više djece 2017..pdf343 Kb


 

Slika bannera nedostaje