Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije o postupanju za provođenje obveznih mjera zdravstvene zaštite životinja

 

06.08.20 11:11 Obavijesti

Programom mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovoj provedbi, koje donosi Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine te Naputkom o provedbi mjera za otklanjanje i sprječavanje zaraznih i nametničkih bolesti životinja koje donosi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za tekuću godinu, propisane su obveze vlasnika životinja kao i obveze veterinarskih organizacija koje provode navedene mjere. 

U cilju realizacije propisanih mjera zdravstvene zaštite životinja vlasnici/držatelji životinja (korisnici usluga) i veterinarske stanice dužni su postupati po sljedećima uputama:

- Vlasnici/korisnici životinja dužni su osigurati uvjete kako bi veterinarske stanice mogle provesti propisane mjere na imanju;

- Veterinarske stanice su obvezne kod svih vlasnika/držatelja životinja provesti sve propisane mjere na svim životinjama na posjedu u roku određenom Programom mjera zdravstvene zaštite životinja i Naputkom o provedbi mjera;

- Veterinarska stanica koja prestaje obavljati veterinarsku djelatnost dužna je sve korisnike usluga izvijestiti o prestanku rada najmanje 30 dana od dana prestanka rada;

- Korisnici usluga veterinarske stanice, koja je prestala obavljati djelatnost, dužni su izvršiti prijavu kod veterinarskih stanica koje obavljaju djelatnost na području Hercegbosanske županije;

- Korisnici usluga veterinarske stanice, vrše odabir veterinarskih stanica sukladno Odluci o određivanju područja djelovanja koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije;

- Za svaku promjenu korisnika usluga veterinarske stanice su dužne postupati po Odluci ovog Ministarstva.

ovce.jpg

 

Slika bannera nedostaje