Obavijest o isplatama novčanih potpora za poljoprivrednu proizvodnju iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu

 

Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana 5. studenog 2019. godine, donijela

je Program utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji»

utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Proračunom

Hercegbosanske županije za 2019.godinu i navedenim Programom, za potporu

poljoprivrednoj proizvodnji, predviđeno je 1.000.000,00 KM.

Nakon obrade svih zahtjeva za novčane potpore, koji su ispunjavali propisane uvjete, iz

Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu isplaćeno je 999.968,04 KM za sve

novčane potpore propisane navedenim Programom, s tim da je za sufinanciranje

laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa

kravljeg mlijeka isplaćeno 510.939,20 KM što je 35 % od ukupno obračunate potpore koja je

u iznosu od 1.422.928,58 KM.

Uvažavajući sve učestalije upite poljoprivrednih proizvođača koje se bave proizvodnjom

kravljeg mlijeka o razlozima isplate samo jednog dijela obračunate potpore za sufinanciranje

laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa

kravljeg mlijeka, obavještavamo o razlozima isplate samo jednog dijela obračunate potpore u

gore navedenom iznosu.

Po gore navedenom Programu sredstva za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete

mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka predviđena su u

iznosu od 500.000,00 KM, za proizvedeno mlijeko u razdoblju od 01.01. – 30.9.2019. godine

u iznosu po 0,20 KM/l. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva želeći pravično

isplatiti potporu svim poljoprivrednim proizvođačima koji su ispunili uvjete, sukladno

raspoloživim sredstvima za ovu vrstu potpore isplatilo je 35 % od ukupno obračunate potpore.

Po završetku obrade zahtjeva za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i

troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka, utvrđeno je da nedostaju

znatna sredstva za isplatu cjelokupnog iznosa ove potpore, te je Ministarstvo poljoprivrede,

vodoprivrede i šumarstva aktima od 6.12.2019. godine i 16.12.2019. godine informiralo

Vladu Hercegbosanske županije o nedostajućim sredstvima za realizaciju Programa i zatražilo

da Vlada odredi smjernice za daljnje postupanje, bilo odobravanjem sredstava iz Tekuće

pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu ili preraspodjelom sredstava od

drugih potrošačkih jedinica ili na drugi način.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će u 2020. godini tijekom procedure

donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2020.godinu zatražiti od Ministarstva

financija, Vlade i Skupštine Hercegbosanske županije da se predvide sredstva u iznosu od

1.200.000, KM za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu i 911.989,32 KM za

neisplaćenu potporu za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova

ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka iz 2019. godine

 

Slika bannera nedostaje