Obavijest o prijavi držanja i uzgoja pčela

 

11.05.20 10:52 Obavijesti
obavijest pcele kupres

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Služba za gospodarstvo, financije

i inspekcijske poslove

K U P R E S

Broj: 02/5-24-560/20

Dana; 06. 05. 2020. godine

Radio postaja Kupres

Web. stranica općine Kupres

Oglasna ploča

Predmet: Obavijest o prijavi držanja i uzgoja pčela

Obavještavaju se vlasnici pčela sa drugih općina koji doseljavaju pčele na pašu, da su dužni do dana 30.06.2019. godine prijaviti svoje pčelinjake sukladno Članku 7. Odluke o uvjetima držanja i uzgoja pčela broj: 01/2-24-1-53/19 od dana 02.07.2019. godine ( „Sl. glasnik općine Kupres broj: 38/19/20).

Vlasnici pčela sa drugih područja moraju se pridržavati odredbe Članka 7. gore navedene Odluke, te tražiti suglasnost za doseljavanje pčelinjaka od nadležne Službe za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove. Zahtjev za odobrenje za smještaj pokretnog pčelinjaka možete podići u uredu broj 24 općine Kupres ili na web stranici općine.

Prilog:

- Zahtjev

Dostaviti:

- Naslovu

- a/a

Pomoćnik općinskog načelnika

_______________________________

Goran Dizdar dipl. oecc.pcelinjaci.jpg

 

Slika bannera nedostaje