Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

 

20.09.18 13:37 Vijesti


Dana 11. svibnja 2017. godine, Općinsko vijeće Kupres donijelo je Odluku o prijevozu i subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa prostora općine Kupres i dana 16. studenog 2017. godine Odluku o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola sa prostora općine Kupres, te se na temelju tih Odluka donosi obavijest da će Općina Kupres i u školskoj 2018./2019. godini u određenom iznosu snositi troškove prijevoza učenika osnovne i srednje škole.


1) Za učenike osnovne škole koji nisu obuhvaćeni organiziranim prijevozom i nisu u mogućnosti koristiti usluge ugovorenog prijevoza, nadležna općinska služba će donijeti rješenja o visini troškova prijevoza učenika u visini od 15% cijene litre benzina koje koristi po prijeđenom kilometru na odobrenoj relaciji.


Ovo pravo ostvaruju roditelji djece, njihovi staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi, a uz zahtjev su dužni priložiti i sljedeće dokaze:
- potvrdu osnovne škole u koju je učenik upisan
- potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika
- točnu udaljenost od kuće do škole
- broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade


2) Za učenike srednje škole, koji imaju prebivalište na prostoru općine Kupres, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta školovanja više od četiri kilometra, općina Kupres će u suradnji s Ministarstvom znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije sufinancirati troškove prijevoza u omjeru 50%:50%. Za njihov prijevoz koristit će se unaprijed ugovoreni prijevoznik.


Ovo pravo ostvaruju roditelji djece, njihovi staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi, a uz zahtjev su dužni priložiti i sljedeće dokaze:
- potvrdu srednje škole u koju je učenik upisan
- potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika
- dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti
- broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade


3) Za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na prostoru općine Kupres, a pohađaju srednju školu na prostoru Hercegbosanske županije, bit će sufinancirani troškovi prijevoza u omjeru 30% Općina Kupres, 30% Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i 40% roditelji, s tim da učenici koji putuju podnesu dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti nadležnoj općinskoj Službi za društvene djelatnosti.


Za ostvarivanje prava iz točke 3, roditelji, staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi su dužni priložiti sljedeće dokaze:
- potvrdu srednje škole u koju je učenik upisan
- potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika
- dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti
- broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade


Realizacija sredstava, iz  navedenih točaka 2 i 3, vršit se na način da učenici koji putuju, podnesu dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti nadležnoj općinskoj službi koja će po provedenoj proceduri donijeti rješenje o visini subvencioniranja troškova prijevoza.


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA UČENIKE KOJI NISU OBUHVAĆENI UGOVORENIM PRIJEVOZOM OSNOVNA ŠKOLA


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU HBŽ


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE KUPRES


 

Slika bannera nedostaje