Obavijest o zabrani nomadske ispaše stoke na poljoprivrednom zemljištu, u cilju zaštite poljoprivrednih kultura i radi sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja u Kupresu

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Služba za gospodarstvo, financije

i inspekcijske poslove

KUPRES

Broj: 02-20-4-521/2020

Dana: 24.4.2020. godine

OBAVIJEST

Uslijed novonastale situacije izazvane pandemijom koronavirusa (COVID-19) i važećih zakonskih odredbi o zabrani nomadske ispaše stoke na poljoprivrednom zemljištu, u cilju zaštite poljoprivrednih kultura i radi sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja te radi zaštite zdravlja ljudi od zoonoza koje se sa stoke mogu prenijeti na ljude, obavještavaju se vlasnici stada ovaca van područja općine Kupres a koji vrše ispašu stoke na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu, da su dužnipisanim putem najaviti se 1O (deset) dana prije dolaska na područje općine Kupres, nadležnoj općinskoj Službi za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove, podnijeti Zahtjev za sezonsku ispašu stoke i priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Svjedodžbu o zdravstvenom stanju stoke

2. Potvrdu o kretanju stoke

3. Potvrdu o upisu u RPG (registar poljoprivrednih gospodarstava)

4. Kopiju osobne iskaznice nosioca gospodarstva u RPG-u

5. Listu stoke iz RPG-a za tekuću 2020. godinu

6. Ovjerene Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta od fizičkih osoba ( ukoliko oni

postoje za zemljište koje graniči sa državnim zemljištem koje će biti predmet zakupa) (za lokalitete Damići - Kudilji),te sklopiti Ugovor o jednogodišnjem zakupu pašnjaka na određenom lokalitetu.

Nakon sklopljenog ugovora, vlasnici stada su dužni najaviti datum transporta stada nadležnoj općinskoj Službi za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove - općinskom poljoprivrednom inspektoru na brojeve 034 276 -315 ili 063 370-267 najmanje 48 sati prije dolaska, kako bi općinska služba obezbijedila obvezno prisustvo istovaru od strane veterinarskog inspektora. Sve životinje moraju biti propisano obilježene (ušne markice, čipovi i sl.).

Bez prethodno sklopljenog ugovora sa općinom Kupres ne može se dovesti stado na pašnjake koji su u državnom vlasništvu.


obavijest_opcina_24_4_2020.jpg 

Slika bannera nedostaje