Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava poljoprivredne proizvođače koji nisu podnijeli obrazac P-1,prijava početka proizvodnje,da to učine u propisanim rokovima sukladno važećem Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“, broj 32/17,55/17 i 56/18).

Poljoprivredni proizvođači koji ne prijave početakproizvodnje županijskomministarstvu na Obrascu P-1, upropisanim rokovima, neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj za proizvodnju koju su zasnovali na svom imanju.Podsjećamo još jednom na rokove za podnošenje Obrasca P-1 za proizvodnje koje se potiču sukladno navedenom Pravilniku.

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za biljnu proizvodnju

-proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž) –15.05.

-proizvodnja ječma,zobi i tritikala –15.05.

-proizvodnja krmnog bilja-silažnog kukuruza-31.05.a stočni grašak i grahorice do 15.05.

-proizvodnja uljarica-uljana repica-15.05. a suncokret i soja -31.05.

-proizvodnja heljde –15.06.

-proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja –15.06.

-proizvodnja povrća -31.05.

Proizvodnja sjemena-proizvodnja sjemena strnih žitarica-pšenica, ječam, raž, zob,tritikale -15.05. a heljda-01.06.

-proizvodnja sjemena kukuruza,soje i suncokreta –01.06.

-proizvodnja sjemenskog krumpira(osnovno sjeme i sjeme I SR) –30.06.Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za animalnu proizvodnju

-proizvodnja goveđeg mesa –tov junadi –u roku od pet dana od useljenja posljednjeg grla (teleta) u turnus,od kada se računa početak turnusa

-uzgoj goveda u sustavu krava-tele –15.08.

-uzgoj rasplodne stoke-rasplodnejunice –15.08.

-uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)-15.05.-proizvodnja svinjskog mesa –tov svinja –u roku od pet dana završetka karantene (za grla iz uvoza),odnosno trenutka useljenja posljednjeg grla(praseta)u turnus (od kada se računa početak turnusa)


-uzgoj rasplodne stoke (krmača) –31.05.-košnice pčela,uzgoj pčelinjih zajednica –31.05.


Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili na telefon 034/200-364.


 

Slika bannera nedostaje