Obavljeno ždrijebanje političkih subjekata, evo na kojem mjestu se nalazi koja stranka

 

16.07.18 08:47 Vijesti

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine organizirala je ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za listopadske izbore, tijekom kojeg je došlo do tehničkih problema pri elektronskom utvrđivanju redoslijeda političkih subjekata, nakon čega je ždrijebanje nastavljeno ručno.

Ždrijebanje u kojem su sudjelovala 132 politička subjekta je počelo elektronski, ali je kod 72. broja došlo do tehničkih problema koje su djelatnici SIP-a pokušali otkloniti i ždrijebanje je nastavljeno, ali se problem ponovio poslije izvučenog naziva jednog političkog subjekta.

Nakon toga je predsjednica SIP-a BiH Irena Hadžiabdić dala pauzu od 20 minuta poslije koje je ždrijebanje nastavljeno ručno, izvlačenjem kuglica s nazivima preostalih 59 političkih subjekata.

Hadžiabdić je prije nastavka ždrijebanja koje je obavljeno ručno, kazala prisutnima da su imali tehničkih problema za koje nisu sigurni ni zašto su nastali, ni kako da ih sa sigurnošću otklone.

- To ćemo istraživati u idućim danima, zašto se deslio da je naša aplikacija počela pokazivati probleme pa smo proces morali prekinuti. Odluka članova SIP-a BiH, koji su se povukli na Kolegij je bila da se ovaj proces nastavi na način kako se radilo do 2014. godine i da pristupimo ručnom ždrijebanju - pojasnila je Hadžiabdić.

Žrijebanje je nastavljeno od pozicije 74 do 132, a u ždrijebu je sudjelovalo preostalih 59 političkih subjekata.

Glasnogovornica SIP-a BiH Maksida Pirić je kazala da su u prvom dijelu elektronski odredili redoslijed 73 politička subjekta i utvrdili njihove pozicije na glasačkom listiću, te da je u nastavku ždrijebanja sve zabilježeno tonski, te foto-aparatom uslikana svaka izvučena kuglica sa nazivom političkog subjekta.

Nakon što je utvrđen redoslijed svih političkih subjekata na glasačkom listiću, Pirić je kazala da ukoliko bilo tko ima bilo kakvu primjedbu na proces ždrijebanja, može dostaviti pismeni progovor kako je to propisano zakonom.

U žrijebanju su sudjelovala 132 politička subjekta, od toga 62 političke stranke, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata.

Hadžiabdić je napomenula da već od ovjere političkih subjekata oni imaju pravo da podnesu zahtjeve za akreditiranje posmatrača koji mogu posmatrati sve aktivnosti SIP-a BiH puno prije dana izbora, uključujući i sam proces štampanja listića.

Prema obavljenom žrijebanju prvo mjesto na glasačkom listiću pripalo je Savezu za novu politiku, drugo Narodnoj stranci Radom za boljitak, treće Liberalno demokratskoj stranci BiH.

Hrvatska demokratska zajednica BiH je dobila broj 20, SBB – Fahrudin Radončić 35, Hrvatska demokratska zajednica 1990 broj 41, Stranka demokratske aktivnosti A-SDA 45, a Stranka demokratske akcije broj 65.

SNSD je pod rednim brojem 69, a SDS- Srpska demokratska stranka 82.

Između ostalih, Naša stranka je pod rednim brojem 29, Nezavisni blok je pod brojem 60, Narod i pravda 81, Demokratska fronta 83, Hrvatska seljačka stranka-HSS 86, Socijaldemokratska partija BiH 92, Građanski savez 93, Stranka za BiH 119, BPS-Sefer Halilović 121...

 

Slika bannera nedostaje