Objava Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava.

Predmet natječaja je ustupanje na korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero

uz naknadu na razdoblje od 10 godina.“Ribolovno pravo“ je temeljni akt kojim se korisnicima

ribolovne zone ili dijelu ribolovne zone omogućava obavljanje športsko-rekreacijskog

ribolova na određenoj ribolovnoj zoni ili dijelu ribolovne zone, u kojem su propisane sve

mjere za provedbu zaštite riba na toj zoni.

Prijave na natječaj mogu podnijeti udruge ili organizacije športskih ribolovaca, kao i fizičke i

pravne osobe registrirane za djelatnost slatkovodnog ribarstva.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja.

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava možete preuzeti na web stranici Vlade

Hercegbosanske županije u rubrici Javni natječaji.

 

Slika bannera nedostaje