Objavljene tri presude u vezi s aktima i procedurama u Skupštini HBŽ

 

21.02.17 16:08 Vijesti

Vijeće Ustavnog suda Federacije BiH za zaštitu vitalnih interesa, odlučujući u tri predmeta, utvrdilo je da se Nacrtom zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Kantonu 10, te Odlukom o imenovanju tajnika  Skupštine Kantona 10 povređuje vitalni nacionalni interes bošnjačkog i srpskog naroda, a da se Prijedlogom odluke o izmjeni odluke o prenosu prava i obaveza ne povređuje vitalni nacionalni interes tih dvaju naroda.

Presude u predmetima (U-29/16, U-30/16 i U-31/16) donesene su nakon javnih rasprava održanih početkom veljače, a na kojima su razmatrani zahtjevi Kluba bošnjačkog naroda i Kluba srpskog naroda u Skupštini Kantona 10 za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa ovih dvaju konstitutivnih naroda u postupku usvajanja Nacrta zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Kantonu 10, kao i u postupku usvajanja Prijedloga odluke o imenovanju tajnika  Skupštine Kantona 10, te u postupku usvajanja Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o prijenosu prava i obaveza, koji se odnosi na zamjenu/izbor četvorice članova/opunomoćenika Skupštine gospodarskog društva “Hercegbosanske šume“ d. o. o. Kupres iz reda hrvatskog naroda.

Kako je u vezi s prvim predmetom (U-29/16) obrazložila predsjednica Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda FBiH Aleksandra Martinović, proces donošenja zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Kantonu 10 razmatran je ranije te je okončan presudom kojom je tada (21.04.2015.) utvrđeno da osporeni Prijedlog tog zakona povređuje vitalni nacionalni interes srpskog naroda.

– Djelovanjem te odluke, tada predloženi Prijedlog tog zakona smatra se neusvojenim i ne može u istom obliku biti ponovo podnesen na usvajanje u Skupštini Kantona 10 – precizirala je ona, navodeći da je tada utvrđeno da su deklarativne garancije o ravnopravnosti bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, te ćiriličnog i latiničnog pisma, sadržane u Ustavu Kantona 10, te u zakonima o osnovnom i srednjem školstvu bez učinka u stvarnom životu građana tog kantona.

Stoga je Vijeće konstatiralo da bi oživotvorenje spomenutih garancija ravnopravnosti bilo moguće upravo u zakonima “tehničke“ prirode kakav je zakon o udžbenicima i nastavnim sredstvima, kojim se uređuju pitanja odobravanja, tiskanja i izdavanja udžbenika koji se koriste u nastavnom procesu.

Vijeće je u ovom predmetu provelo uporednu analizu ranijeg Prijedloga i osporenog aktuelnog Nacrta zakona, te je utvrđeno da nije došlo do očekivanih/suštinskih promjena u tekstu osporenog Nacrta zakona, a u skladu s ranijom odlukom iz travnja 2015. godine.

Kada se radi o presudi u predmetu U-30/16, Vijeće smatra da je u postupku imenovanja tajnika Skupštine Kantona 10 prekršena poslovnička procedura, “bez obzira na imperativ da se poslovnik jednog parlamentarnog tijela kao što je Skupština Kantona 10 mora poštovati u cijelosti”.

Istovremeno, konstatirano je da je inicijativu za popunu pozicije tajnika pokrenuo predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, samoinicijativno, bez članova Komisije u kojoj se pored hrvatskih, nalaze i predstavnici srpskih i bošnjačkih poslanika, te da je prijedlog za uvrštavanje u dnevni red 17. sjednice Skupštine Prijedloga odluke o imenovanju tajnika kantonalne skupštine pokrenut suprotno odredbama Poslovnika kojim je propisano da tajnika imenuje Skupština na jasan i nedvosmislen prijedlog nadležne komisije, a što je u konkretnom slučaju izostalo.

U kontekstu presude izrečene u trećem predmetu (U-31/16), Vijeće Ustavnog suda FBiH za zaštitu vitalnih interesa smatra da Prijedlog odluke koja se odnosi na zamjenu/izbor četvorice članova/opunomoćenika Skupštine gospodarskog društva “Hercegbosanske šume“ d. o. o. Kupres iz reda hrvatskog naroda ne dovodi u pitanje postojeći nacionalni balans u sastavu punomoćnika Skupštine Kantona 10 u ovom gospodarskom društvu.

Naime, utvrđeno je da Skupštinu “Hercegbosanskih šuma“ čine predsjednik i tri člana iz reda hrvatskog, dva iz reda srpskog i jedan član iz reda bošnjačkog naroda.

Vijeće u obrazloženju presude u ovom predmetu navodi da je Prijedlogom osporene odluke predviđeno da se predsjednik i tri člana iz reda hrvatskog naroda zamjenjuju drugim osobama iz reda tog naroda, a da članovi iz reda srpskog i bošnjačkog naroda ostaju nepromijenjeni iz čega proistječe da nacionalni sastav tog tijela ostaje neizmijenjen.

Nadalje, a polazeći od argumentacije punomoćnika klubova srpskih i bošnjačkih poslanika iznesenih tokom javne rasprave, koji su prigovorili da povratničko stanovništvo nema ravnopravan pristup zaposlenju u “Hercegbosanskim šumama”, Vijeće očekuje da viši organi i vlasti u Kantonu 10 pokažu senzibilitet prema općinskim organima, “posebno u konkretnom slučaju, prema općinama s pretežno povratničkom populacijom (Drvar, Glamoč, Kupres) na čijoj teritoriji se i nalazi pretežan dio šumskog bogatstva Kantona 10”.

Kako je najavljeno, sve tri spomenute presude bit će objavljene u Službenim novinama Federacije BiH i Narodnim novinama Kantona 10.

fena


 

Slika bannera nedostaje