Održan radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova

 

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender

Centrom Federacije BiH jučer je u hotelu B&M Livno održalo radni sastanak Koordinacijskog tijela za

prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih

multisektorskih timova u okviru projekta „ Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju,

postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u obitelji“ uz predstavnike OESS-a

Milan Mihaljević, pomoćnik ministrice Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ,

pozdravio je nazočne u ime resornog Ministarstva. Kazao je, među ostalim, da se na ovom sastanku

predstavlja druga faza programa u sklopu kojeg je prezentirana aktivnost projekta pod nazivom “

Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u

obitelji“. Istaknuo je kako je na 69. sjednici Vlade Hercegbosanske županije usvojen Program mjera za

prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije za period od

2019.-2020. godine.

Predstavnica Gender Centra, Fatima Bećirović nazočnima je predstavila spomenuti projekt. Rekla je

kako isti ima za cilj nastaviti dosadašnje aktivnosti Koordinacijskih tijela za prevenciju, zaštitu i borbu

protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova. Realizacija

aktivnosti ovog projekta u Hercegbosanskoj županiji planirana je za razdoblje od studenog 2019.

godine do prosinca 2020. godine i obuhvaća podršku radnim sastancima koordinacijskih tijela i

multisektorskih timova, edukacije profesionalaca, osnaživanje i podršku. Također je naglasila kako će

Gender Centar organizirati konferenciju na Federalnoj razini gdje će biti prezentirana iskustva i

stanje nasilja u obitelji u svih 10 županija Federacije BiH.

Sastanku su pored predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Gender Centra Vlade Federacije

BiH nazočili i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u

Hercegbosanskoj županiji, te članovi općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije,

grada Livna i predstavnici OESS-a.

 

Slika bannera nedostaje