Održana 64. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

 

18.06.19 17:17 Vijesti

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je Izvješće o izvršenju

Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. ožujka

2019. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije u tom razdoblju

iznose 17.889.039,00 KM, a izvršeni su sa 21,86% u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni

prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 1,01% u odnosu na prihode i primitke u

istom razdoblju prošle godine. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka najveća stavka su

porezni prihodi čiji je udio u izvršenju Proračuna 93,12%. U strukturi poreznih prihoda

najveća stavka su neizravni porezi – PDV koji iznose 13.562.713,00 KM s udjelom u

poreznim prihodima od 81,41%. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna

Hercegbosanske županije u prva tri mjeseca tekuće godine iznose 14.446.306,00 KM a

izvršeni su sa 17,65% u odnosu na plan Proračuna za 2019. godinu. Ostvareni rashodi i izdatci

manji su za 2,55% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine.

Kapitalni izdatci izvršeni su u apsolutnom iznosu od 723.822,00 KM ili 8,23% u odnosu na

Plan Proračuna. Kapitalni izdatci u prvom tromjesečju 2019. godine manji su u odnosu na

kapitalne izdatke u istom razdoblju prethodne godine za 29,73% ili u apsolutnom iznosu

306.261,00 KM. Značajnije izvršenje ovih izdataka očekuje se u narednom razdoblju tekuće

godine.

U obrazloženju, uz ostalo, se navodi kako je razlog veoma malog izvršenja ovih kao i svih

drugih rashoda činjenica da je Hercegbosanska županija u 2019. godinu ušla bez usvojenog

Proračuna, tj. s Odlukom o privremenom financiranju tako da se u narednim kvartalima može

očekivati značajnije izvršavanje pojedinih rashoda sukladno planiranoj razini. Izvješće je

Vlada primila k znanju.

Donesena je Odluka o pokriću dijela akumuliranog deficita Proračuna Hercegbosanske

županije iz ranijih godina u iznosu od 1.000.000,00 KM. S obzirom da je za razdoblje od 1.

siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrđen višak prihoda nad rashodima u iznosu od

78.121,00 KM i povećanje likvidnih sredstava na Jedinstvenom računu riznice dio obveza iz

akumuliranog deficita pokrit će se iz navedenog suficita, a ostatak iz kreditnih sredstava

navodi se u obrazloženju

.vlada.jpg

 

Slika bannera nedostaje