Održana dodjela nagrada najboljim učenicima u Kupresu!

21.06.22 00:38

Vijesti

Podijeli

Danas je, s početkom u 14:00 sati, u zgradi Općine Kupres održana dodjela nagrada najboljim učenicama i učenicima Osnovne škole "fra Miroslava Džaje" i Srednje škole "Kupres". Nagrade je uručio načelnik općine Kupres Zdravko Mioč koji je i uveo ovakav način nagrađivanja vrijednih i marljivih učenika. I ove godine ŠRC "Adria Ski" i SKI Kraljica pripremili su odlične nagrade za učenike, sezonske karte.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Kupres (“Službeni glasnik općine Kupres” broj 20/08), Općinski načelnik Općine Kupres d o n o s i


O D L U K U


Članak 1.


Odobrava se učenici Angeli Mihaljević, kao učenici generacije za generaciju maturanata 2021/2022 Srednje škole "Kupres" iz Kupresa, iznos novčane naknade u visini od 2.000,00 KM ( dvijetisućekonvertibilnihmaraka )na ime stipendije, ukoliko imenovana upiše sveučilišni studij u akademskoj 2022/2023 godini, o čemu je dužna izvijestiti Općinu Kupres dostavljanjem odgovarajuće potvrde izdane od strane visoko školske ustanove u koju je upisana.


Članak 2.


Isplata odobrenog novčanog iznosa iz članka 1. ove Odluke vršit će se u deset jednakih mjesečnih rata u visini iznosa od 200,00 KM počevši od mjeseca u kojem je imenovana obavila upis, a nakon dostave potvrde o upisu do desetog u tekućem mjesecu za protekli mjesec ili u jednokratnom iznosu u ovisnosti od priliva sredstava u Proračun.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz Proračuna Općine Kupres sa ekonomskog koda 614 234 "Stipendije – nagrade učenicima generacije" i isplaćivat će se na račun koji dostavi imenovana učenica iz članka 1. ove Odluke u jednakim mjesečnim ratama.


Članak 3.


Odobrava se učenicima Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa i učenicima Osnovne škole „fra Miroslava Džaje“ Kupres, na ime postignutih rezultata u srednjem i osnovnom školovanju, isplata jednokratnih novčanih nagrada, kako slijedi:

a) Učenicima Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa

1. Mihaljević Angeli, učenici generacije za generaciju maturanata 2021/2022 godine koja je od I. do IV. razreda ostvarila uspjeh s prosjekom ocjena 4,79 i uzornim vladanjem, iznos od 300,00 KM,

2. Kuna Katarini, učenici oslobođenoj od polaganja školske mature, iznos od 300,00 KM,

3. Perković Lauri, učenici oslobođenoj od polaganja školske mature, iznos od 300,00 KM.

b) Učenicima Osnovne škole „fra Miroslava Džaje“ Kupres

1. Ćosić Mariji, učenici generacije IX. b razreda 2021/2022 godine, koja je od I. do IX. razreda ostvarila uspjeh s prosjekom ocjena 5,0 i uzornim vladanjem, iznos od 300,00 KM,

2. Krželj Mariji, učenici sa ostvarenim odličnim uspjehom IX.a razreda, iznos od 250,00KM,

3. Šarić Marini, učenici sa ostvarenim odličnim uspjehom IX.a razreda, iznos od 250,00KM.

Članak 4.


Isplata odobrenog novčanog iznosa iz članka 3. ove Odluke izvršit će se jednokratno.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz Proračuna Općine Kupres sa ekonomskog koda 614 234 "Stipendije – nagrade učenicima generacije" i isplaćivat će se na račun koji su dostavi imenovani učenici, a koji će biti prilog ove Odluke.


Članak 5.


Odobravaju se učenicima Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa, Osnovne škole „fra Miroslava Džaje“ Kupres i područne glazbene škole „don Dominik Stojanović“ Kupres na ime postignutih rezultata na Državnom, Federalnom i Županijskom natjecanju iz matematike te Međunarodnom festivalu harmonike „AKORDEON ART“ , pokloni „smart watch“ u ukupnom iznosu od 759,40 KM za sve, kako slijedi:

a) Cvitanović Miji, učenici III. razreda opće gimnazije, Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa, za osvojeno treće mjesto na Federalnom natjecanju iz matematike u kategoriji trećih razreda srednjih škola i sudjelovanju na Državnom natjecanju za izbor predstavnika BiH na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Banja Luci.

b) Učenicima Osnovne škole „fra Miroslava Džaje“ Kupres

1. Ivić Miji, učenik VI. Razreda, za osvojeno drugo mjesto na natjecanju VI. razreda na Županijskom natjecanju matematičara 2022.godine,

2. Bagarić Mariji, učenici IX. razreda, za osvojeno prvo mjesto na natjecanju IV. razreda na Županijskom natjecanju matematičara 2021.godine,

3. Barišić Petri, učenici IX. razreda, za osvojeno drugo mjesto na natjecanju IV. razreda na Županijskom natjecanju matematičara 2021.godine,

4. Ćosić Mariji, učenici VIII. razreda, za osvojeno drugo mjesto na natjecanju IV. razreda na Županijskom natjecanju matematičara 2021.godine.

c) Čolić Ivoni, učenici II. razreda područne glazbene škole „don Dominik Stojanović“ Kupres, za osvojeno drugo mjesto u klasi Jelene Mandić na Međunarodnom festivalu harmonike „AKORDEON ART“ u Istočnom Sarajevu.


Članak 6.


Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove Općine Kupres.

Članak 7

.


Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Kupres.Općinski načelnik

_______________

Zdravko Mioč


Josip Ivić razgovarao je s načelnikom općine, učenicama generacije i ravnateljicom srednje škole.

U nastavku poslušajte izjave s današnje dodjele:

Načelnik općine Kupres Zdravko Mioč

nacelnik_dodjela_20_6_2022.mp3


Ravnateljica Srednje škole Kupres Biljana Dumančić

biljana_dumančić_20_6_2022.mp3Učenica generacije OŠ fra Miroslava Džaje Marija Ćosić

marija_cosic_20_6_2022.mp3


Učenica generacije Srednje škole Kupres Angela Mihaljević

angela_mihaljević_20_6_2022.mp3
kupres dodjelanagrada najboljiucenici opcinakupres

 

Slika bannera nedostajeSlika bannera nedostaje