Osnovna škola fra Miroslava Džaje u Kupresu raspisala natječaj

 

31.07.20 09:59 Vijesti

Na temelju čl. 68. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine HBŽ”, br. 12/04 i 12/08), čl. 86.Statuta Škole, Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12 i 3/12), Pravilnika o obrazovanju djece s posebnim potrebama („NN HBŽ“, br. 6/15), uz Suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ pod brojem 06-01-30-1391/20. Povjerenstvo Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor kandidata na radna mjesta

1. nastavnika engleskog jezika - 1 izvršitelj, 12 nastavnih sati, matična škola Kupres, 2 sata Područna škola Ravno i 3 sata Srednja škola “Kupres,” tjedno, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2020./21. godine;

2. nastavnika matematike - 1 izvršitelj, 12 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2020./21. godine;

3. nastavnika fizike - 1 izvršitelj, 8 nastavnih sati tjedno, na neodređeno vrijeme .

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

- Kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu i Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i položen stručni ispit.

Svi kandidati trebaju ispunjavati zdravstvene uvjete za izvođenje poslova navedenih u Natječaju.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

a) rodnog lista

b) uvjerenja o državljanstvu

c) uvjerenja o prebivalištu

d) diplome o potrebnoj stručnoj spremi,

e) uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

Liječničko uvjerenje o općoj sposobnost za rad te sposobnosti za obavljanje poslova iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na Radio Kupresu, na Web stranici Škole, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj” u tajništvo Škole ili poštom na adresu: Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br. 10 80 320 Kupres.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


PREDSJEDNIK TROČLANOG POVJERENSTVA

BILJANA DUMANČIĆ


 

Slika bannera nedostaje