Peta sjednica Općinskog vijeća Kupres u četvrtak, 16. rujna u 15 sati

 


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-106/21

Kupres ; 10. 9.2021. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik Općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 5. (petu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 16. rujna (četvrtak) sa početkom u 15.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa četvrtesjednice Općinskog vijeća

2. Informacija o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području PP Kupres u 2020. godini (materijali dostavljeni za prošlu sjednicu OV)

3. Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine

4. Izvješće o radu inspektora za komunalne poslove i lokalne puteveOpćine Kupres za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine

5. Izvješće o radu Službe civilne zaštite za 2020. godinu

6. a) Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom - općinskom vlasništvu

b) Zaključak o prodaji nekretnina putem javnog natječaja- licitacije

7. Odluka o produženju Strategije razvoja Općine Kupres za razdoblje 2016.-2020. godine

8. Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Kupres 2021-2027

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Kupres

10. Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Kupres za 2021. godinu

11. Tekuća pitanja

12. Aktualni sat

Predsjednik OV

Zoran Mišić


 

Slika bannera nedostaje