Poništava se Natječaj Osnovne škole za prijem djelatnika

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres

Školski odbor

Broj: 04-34-269/21

Kupres, 15. 10. 2021. godine

Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, temeljem članka 79. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br.12/04.i 12/08.) na sjednici održanoj 15.10.2021. godine, d o n o s i

O d l u k a

Članak 1.

Poništava se Natječaja br: 04-34-238/21. od dana, 8.10.2021.godine, koji će nakon usklađivanja s važećim propisima biti naknadno objavljen.

Članak 2.

Prijave koje su pristigle na Natječaj br: 04-34-238/21. od dana, 8.10.2021.godine, za radno mjesto 2. Spremačica uvažit će se kao pravovaljane za radno mjesto 2. Djelatnik na održavanju čistoće prilikom raspisivanja novog Natječaja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Škole, Kupreškom radiju, Zavodu za zapošljavanje i WEB stranici Škole.

PREDSJEDNIK

Kristina Čičak,dipl.učitelj


 

Slika bannera nedostaje