Postoji mogućnost osnivanja i rada Arhiva HB županije

 

Jučer je u uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije održan radni sastanak

predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Vukadina s direktorom Arhiva

Federacije Bosne i Hercegovine, Admirom Hadrovićem. Tema sastanka bila je mogućnost

osnivanja i rada Arhiva Hercegbosanske županije.

Direktor Arhiva Federacije BiH, Admir Hadrović upoznao je predsjednika Vlade sa radom i

trenutnim područjima djelovanja Arhiva Federacije BiH. Kako je istaknuo direktor Arhiva

FBiH, Admir Hadrović Hercegbosanska županija jedna je od tri preostale županije na prostoru

Federacije BiH koja nema svoju arhivsku ustanovu. Osnivanje arhivske ustanove u

Hercegbosanskoj županiji bilo bi od neprocjenjive društveno - ekonomske važnosti za sve

organe uprave, javna poduzeća, pravne i fizičke osobe s područja same županije. Trenutno

nadležnost nad arhivskom građom Hercegbosanske županije obavlja Arhiv Federacije, a kako

navodi Hadrović neprirodno djeluje činjenica da se po isteku zakonskog roka arhivska građa

nastala u radu stvaralaca s područja Hercegbosanske županije predaje u Arhiv Federacije, tako

da već sada imamo slučajeve gdje potražitelji arhivske građe s područja Hercegbosanske

županije istu moraju potraživati u Sarajevu umjesto na prostoru svoje županije. Istaknuo je

također spremnost na pružanje svakog vida stručne pomoći pri osnivanju Županijskog arhiva.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin istaknuo je neospornu spremnost

Vlade Hercegbosanske županije za buduće djelovanje i suradnju koje će voditi ka osnivanju

Arhiva Hercegbosanske županije. Potrebno je poduzeti daljnje korake koji bi išli u smjeru

izrade elaborata o društveno – ekonomskoj isplativosti osnivanja Arhiva Hercegbosanske

županije, a nakon toga i zakonskom regulativom riješiti pitanje osnivanja i rada Arhiva

Hercegbosanske županije.

Vlada HBŽ

 

Slika bannera nedostaje