Potpisan financijski ugovor za IPA-u 2018. godine i usvojen Program za 2019. godinu

 

Potpisan financijski ugovor za IPA-u 2018. godine i usvojen Program za 2019. godinu

Sudjelujući u aktivnostima planiranja EU pomoći, preko članova sektorskih radnih grupa (SRG) za

pripremu IPA II pretpristupne pomoći za BIH i imenovanog člana IPA II Odbora iz Hercegbosanske

županije, obavještavamo zainteresirane da je 9. prosinca 2019. godine potpisan Financijski ugovor za

IPA-u 2018 čime su sredstva iz IPA-e 2018 postala operativna. Naime, Europska komisija je usvojila

godišnji akcijski paket IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu krajem 2018. godine.

Konačni usvojeni paket IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu sa pripadajućim AD-ovima je sada dostupan

na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/bosniaherzegovina_en

(Godišnji Akcioni program - https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/ipa_2018_41501_41502_annual_action_programme_for_bosnia_and_

herzegovina.pdf).

Također, Europska komisija usvojila je državni program pomoći IPA 2019. (Instrument for PreAccession Assistance) za Bosnu i Hercegovinu vrijedan 85 milijuna i 490 tisuća eura, od čega 81

milijun i 898.000 eura predstavlja sudjelovanje Europske unije.

Najveći dio sredstava u državnom programu pomoći IPA 2019. alociran je za sektor vladavine prava i

osnovnih prava i iznosi 25 milijuna eura. Realizacija projekata planirana je i u oblastima: demokracija i

upravljanje, okoliš, klimatske akcije i energija, promet, obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

U slijedećem se razdoblju očekuje potpisivanje Financijskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i

Europske komisije, nakon čega će i ova sredstva biti operativna. Prema odredbama Financijskog

sporazuma, ugovaranje projekata u okviru državnog programa pomoći IPA 2019. treba biti okončano

najkasnije tri godine od potpisivanja Sporazuma.

U centraliziranom sustavu implementacije IPA sredstava koji se provodi u BiH, u ime domaćih

institucija korisnica, provođenje postupaka nabavki, ugovaranja projekata i isplate obavlja Delegacija

Europske unije u BiH.

Za sve dodatne informacije o uključenosti i dostupnosti sredstava IPA II instrumenta, trenutnim

aktivnostima na programiranju višedržavne IPA 2020 i daljem procesu usvajanja Financijskog ugovora

za IPA 2019, za zainteresirane iz Hercegbosanske županije stojimo na raspolaganju, kontakt mail:

Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno; tel.:034/200-161; faks: 034/200-902

sektor.razvoj@vladahbz.com. Također, više informacija možete naći i na web stranici direkcije za

europske integracije BiH www.dei.gov.ba.


ipa_slika.jpg

 

Slika bannera nedostaje