Potpisan ugovor između Općine Kupres i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH

 

05.09.18 10:26 Vijesti

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE (U DALJNJEM TEKSTU: DAVATELJ POTPORE) I

OPĆINA KUPRES (U DALJNJEM TEKSTU: KORISNIK POTPORE)ZAKLJUČILI SU DANA 31. KOLOVOZA 2018. GODINE

UGOVOR o financijskoj potpori za provedbu programa/projekta

Dovršetak izgradnje Športske dvorane Kupres

 

Članak 1.

 

Na temelju objavljenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu (KLASA: 016-04/18-02/02, U RBROJ: 537-02-01/1-18-01, u daljnjem tekstu: Natječaj) od 16. travnja 2018. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu od 27. srpnja 2018. godine (Narodne novine, broj 68/2018), Davatelj potpore će na teret sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/2017), Korisniku potpore isplatiti iznos od 400.000,00 kuna (slovima: četiristo tisuća kuna) za financijsku potporu provedbi programa/projekta podnazivom „Dovršetak izgradnje Športske dvorane Kupres", s rokom provedbe programa/projekta prema Prijavnom obrascu Korisnika potpore, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

 

Ugovor o financijskoj potpori za provedbu programa/projekta Dovršetka izgradnje Športske dvorane Kupres u prilogu članka.


Preuzmi ovaj dokument (Ugovor SDUZH dvorana.pdf)Ugovor SDUZH dvorana.pdf

 

Slika bannera nedostaje