Potpisan Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola Hercegbosanske županije za školsku 2019.-2020. godinu

 

Danas, 31. listopada 2019. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu

upriličeno je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Hercegbosanske županije za školsku 2019.-2020. godinu u ukupnom iznosu od 450.000,00

KM sukladno podacima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih

škola Hercegbosanske županije.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petar Galić potpisao je

s gradonačelnikom Livna i načelnicima općina Hercegbosanske županije poseban Ugovor o

pravima i obvezama načina utroška odobrenih sredstava kojim su pobliže regulirana prava i

obveze ugovornih strana.

Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

za tekuću školsku godinu u spomenutom iznosu donijela je Vlada Hercegbosanske županije

na sjednici održanoj 25. listopada 2019. godine.

 

Slika bannera nedostaje