Predsjednik vlade HBŽ održao radni sastanak sa načelnicima općina HBŽ o izradi proračuna

 

Jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan radni sastanak na kojem su

sudjelovali predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin, gradonačelnik Livna,

Darko Čondrić, načelnik općine Tomislavgrad, Ivan Buntić, načelnik općine Kupres, Zdravko

Mioč, načelnik općine Glamoč, Nebojša Radivojša i predstavnik službe za financije općine

Bosansko Grahovo.

Tema sastanka bila je izrada proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

Predsjednik Vlade, Ivan Vukadin upoznao je rukovodeće osobe lokalne samouprave kako su

Nacrt Proračuna za 2021. godinu i Nacrt Zakona o izvršavanju proračuna HBŽ usvojeni na

sjednici Skupštine HBŽ, a trenutno se Ministarstvo financija HBŽ nalazi u završnoj fazi

izrade Prijedloga Proračuna, kako bi se Prijedlog Proračuna HBŽ za 2021. godinu i Zakon o

izvršavanju Proračuna HBŽ za 2021. godinu u što skorijem razdoblju našao na zastupničkim

stolovima.

Vukadin je prisutne također upoznao s dijelovima proračunskih stavki koje imaju izravan i

neizravan utjecaj na jedinice lokalne samouprave. Među najvažnijim proračunskim stavkama

o kojima se razgovaralo, a koja će se provoditi kroz resorna ministarstva Hercegbosanske

županije u obliku potpora i programa te apliciranja od strane lokalne zajednice na iste

istaknute su: izravne potpore lokalnoj samoupravi, potpore za vodoprivredu, potpore za

zaštitu okoliša, gospodarske mjere ublažavanja posljedica izazvane pandemijom COVID-a 19,

poljoprivredni poticaji, programi za izradu i sanaciju županijskih i lokalnih putnih pravaca,

potpore prema vjerskim zajednicama, potpore namijenjene kulturnim događanjima,

subvencija prijevoza učenika i sufinanciranje projekata.

Istaknuta je potreba za intenzivnijom budućom suradnjom i razgovorima između lokalnih

samouprava, jer više puta je naglašeno zajedničko djelovanje i apliciranje prema fondovima i

projektima od kojih će pozitivne utjecaje imati cijela županija i jedinice lokalne samouprave.

Priopćeno je iz vlade HBŽ

 

Slika bannera nedostaje