„Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i i Hercegbosanske županije“

 

U periodu od sredine listopada 2020. do početka ožujka 2021. godine Humanitarna organizacija „Genesis project“ realizovala je, u okviru Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djeceod faktora rizika u osnovnim školama Hercegbosanske županije12 treninga za nastavnike i predstavnike stručnih službi škola svih devetosnovnih škola.

Odaziv nastavnika i predstavnika stručnih službi škola bio je izuzetno dobar što potvrđuje podatak da je od ukupno 471 zaposlenih nastavnika, učitelja i predstavnika stručnih službi u školama, obuku uspješno okončalo njih 425, što procentualno iznosi oko 90 % od ukupnog broja.

Treninge su održale ekspertice s područja Hercegbosanske županije, dvije mentorice (pedagogice) i jedna supervizorica (psihologica). Sve ekspertice su prošle dvodnevnu obuku, na kojoj su imale priliku da se detaljno upoznaju s školskim programom sekundarne prevencije te s instrumentima koji se koriste u sklopu ovog programa.

Zbog epidemiološke situacije, uzrokovane pandemijom koronavirusa, u Hercegbosanskoj županiji od 12 održanih treninga, osam ih je realizovano online. Preostala četiri, u zatvorenim prostorima, održana su uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, a poštovana je i preporuka Federalnog kriznog štaba o broju okupljenih, te je, uz predavače i predstavnike Genesis Project-a,na obukama je bilo prisutno do 25 učesnika.

Prema planu realizacije Programa sekundarne prevencije u narednom periodu intenzivno će se raditi na osnivanju općinskih referalnih mehanizama, u općinama diljem Heregbosanske županije, što predstavlja podršku implementaciji„Individualnog plana brige“ za dijete u srednjem ili visokom riziku od neprihvatljivih oblika ponašanja ili riziku da postane žrtva nasilja nad ili među djecom.

Općinski referalni mehanizam sačinjava pet osoba iz ciljne općine i t predstavnik/ici centra za socijalnu skrb, predstavnik/ici centra za mentalno zdravlje i općinski eksperti za program sekundarne prevencije (pedagogice iz osnovnih škola). Prvi sastanak općinskog referalnog mehanizma za HBŽ biće održan u Tomislavradu, 25. ožujka 2021. god.

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.skola_hbz_1.jpgskola_hbz_2.jpg


 

Slika bannera nedostaje