Sastanak sa zainteresiranim stranama za razminiranje minsko sumnjivog područja (MSP) Donji Malovan

 

28.11.17 14:07 Vijesti

U prostorijama područne škole u selu Ravno, u četvrtak 23.Studenog 2017., održan je sastanak predstavnika Općine Kupres, Hercegbosanskih šuma, BH MAC-a, mještana spomenutog sela i gospodarstvenika sa područja na kojem će se odvijati aktivnosti razminiranja. Tema sastanka je bila upoznavanje zainteresiranih strana sa aktivnostima koje se trebaju provesti prilikom prijave na natječaj, prezentiranje politike potencijalnog donatora te metoda „Land release“.

 

Ispred Općine Kupres, g. Miro Lovrić, je pozdravio sve prisutne, uveo sudionike sastanka u teme koje će se obrađivati i dao riječ predavačima.

 

 

G. Marijan Rebrina je predstavio aktivnosti koje je do sadapoduzela Općina Kupres za razminiranje područja koje obuhvaća MSP Donji Malovan, predstavio je potencijale područja koji su vezani za turizam, a posebno je istaknuo važnost prapovijesnih gradina i nekropola stećaka koje se nalaze na Ravanjskim vratima , a koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH. Nekropola je uvrštena i na UNESCO-v popis 30 zaštićenih lokaliteta u BiH-i, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Spomenuo je i potencijal za razvoj gospodarstva na tom području (posebno stočarstva i ratarstva) koji je onemogućen zbog kontaminiranog zemljišta.

 

 

Ispred ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres g. DraškoBrnić i g. Josip Mioč predstavili su dosadašnja iskustva u procesima razminiranja i probleme s kojima su se HBŠ-e do sada susretale, a koji su vezani za razminiranje. Naglasili su koliko je važna zajednička suradnja , te koja je važnost informatora u procesu razminiranja. G. Brnić je govorio i  o novom Zakonu za deminiranje, ali i oproblemima s kojima se susreću donatori koji daju novce za razminiranje u BiH (mnogo novca je uloženo, a rezultati izostaju).

 

 

G. Jure Karlušić iz BH MAC-a je predstavio rad svojeorganizacije, govorio je o netehničkom izviđanju za MSP Donji Malovan,  važnosti informatora, nazočnima na sastankuje objasnio što je to „Land release“ i koje se točno metode primjenjuju kako bi se što kvalitetnije i brže određeno područje oslobodilo od mina i vratilo na korištenje onima kojima je to potrebno.

 

 

Zaintresiranim stranama je gđica. Sanja Karadža jepredstavila politiku donatora i procesne korake koje je potrebno provesti prilikom izrade ovog projekta, te na koji način je potrebno provesti implementaciju projekta ukoliko bi sredstva za razminiranje bila odobrena.

 

 

Zaključak sastanka je bio da se samo zainteresiranošću i suradnjom svih na koje se odnosi ovaj projekat maže postići cilj, a to je područje oslobođeno od mina na kojem će slobodno raditi ljudi, pasti stoka i u konačnici slobodno i bez straha trčati djeca.


ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o Kupressumarija1.jpgsumarija2.jpgsumarija3.jpg


 

Slika bannera nedostaje