Sjednica Općinskog vijeća Kupres u četvrtak, 22. ožujka

 

15.03.18 21:43 Vijesti


Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 10. (desetu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 22. ožujka (četvrtak) sa početkom u 9.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Općinskog vijeća


2. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj 2018. – prosinac 2018. godine


3. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranitelja


4. Izvješće o provedenim aktivnostima sa popratnim aktima Hrvatski dom Kupres


5. Suglasnost na Statut Hrvatskog doma Kupres


6. Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine


7. Izvješće o radu inspektora za komunalne poslove i lokalne putove za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine 


8. Odluka o dodjeli i prodaji zamjenskih stanova u novoizgrađenim objektima


9. Odluka o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kupres


10. Odluka  o davanju tri stana na privremeno korištenje bez naknade Centru za socijalni rad Kupres


11. Odluka o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2018. godinu


12. Odluka o dodijeli na korištenje poslovnog prostora JKP Kupres


13. Rješenje o imenovanju povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentima i propisima prostornog uređenja


14. Odluka o financijskoj potpori za obitelji s više djece


15. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za žalbe


16. Tekuća pitanja
a) Prijedlog za podmirenje duga prema Centru za socijalni rad Kupres 


17. Aktualni sat                                                                                                               Predsjednik OV

                                                                                                                Mlađen Pavlica

 

Slika bannera nedostaje