Srednja škola "Kupres" raspisala natječaj

 

08.08.18 10:06 Obavijesti


NATJEČAJ Za izbor kandidata na radna mjesta:
1. Nastavnik geografije, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, puna norma,
2. Nastavnik hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2018./2019. godine, 9 sati tjedno,
3. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, 16 sati tjedno,
4. Nastavnik informatike, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018./2019. godine, 6 sati tjedno,
5. Nastavnik kemije, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018./2019. godine, 12 sati tjedno i
6. Ložač, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, puna norma.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:
1. Za radno mjesto pod točkom 1.
VSS-profesor geografije, diplomirani geograf, diplomirani inženjer geografije, magistar geografije/zemljopisa, magistar geografije-diplomirani inženjer geografije.
2. Za radno mjesto pod točkom 2.
VSS- profesor hrvatskog jezika i književnosti, profesor jugoslavenskih jezika i književnosti koji je diplomirao do 1991. godine i čiji je temeljni studij hrvatski jezik i književnost, magistar hrvatskog jezika i književnosti, profesor kroatistike, diplomirani kroatist i magistar kroatistike.
3. Za radno mjesto pod točkom 3.
VSS-profesor njemačkog jezika i književnosti i magistar njemačkog jezika i književnosti.
4. Za radno mjesto pod točkom 4.
VSS-profesor matematike i informatike diplomirani inženjer elektrotehnike smjerovi: računalska tehnika te telekomunikacije i informatike, diplomirani informatičar, diplomirani inženjer matematike-smjer informatika, diplomirani inženjer informatike, profesor informatologije, profesor PTO (politehničko obrazovanje) uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom, magistar matematike-smjer informatika, magistar informatike, magistar matematike i informatike, magistar elektrotehnike-diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek računarstvo elektrotehnika i odsjek telekomunikacije i magistar inženjer elektrotehnike.
5. Za radno mjesto pod točkom 5.
VSS-profesor kemije, diplomirani inženjer kemije, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, magistar kemije magistar inženjer kemije i magistar kemije-diplomirani inženjer kemije.
6. Za radno mjesto pod točkom 6.
SSS, III ili IV stupnja složenosti, KV ili VKV radnik elektrotehničkog, strojarskog ili bravarskog smjera.

Za radna mjesta od 1. do 5. potrebno je imati položen stručni ispit. Za radno mjesto pod točkom 6 prednost će imati osobe s fizičkim invaliditetom od najmanje 60% utvrđenog invaliditeta.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:
- životopisa,
- rodnog lista,
- uvjerenja o državljanstvu,
- diplome o potrebnoj stručnoj spremi,
- uvjerenja o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta od 1. do 5. točke,
- uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),
- uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),
- uvjerenja o radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),
- potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,
- kućna lista za radno mjesto pod točkom 6,
- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca,
- nalaz i mišljenje instituta za medicinsko vještačenje Sarajevo o invalidnosti od najmanje 60% za radno mjesto pod točkom 6 i
- uvjerenje o braniteljskom statusu.

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom za radna mjesta pod točkama od 1 do 5, uzet će se i u obzir vježbenici.
Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao. 


Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem poštom s naznakom “za natječaj”, na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4 80320 Kupres.


Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na web stranici ss-kupres.ba, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Školski odbor škole

 

Slika bannera nedostaje