Srednja škola "Kupres" raspisuje natječaj za upis učenika u I. razred

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA "KUPRES"

K U P R E S

Ur. broj: 01-38-303/20

Kupres: 4. lipnja 2020. godine

Temeljem članka 78. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine HBŽ“, broj: 12/04 i 12/08), a sukladno Odluci Ministarstva znanosti prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2020./2021., broj: 06-01-34-628/20, od 3. lipnja 2020. godine Srednja škola „Kupres“ u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

Za upis učenika u I. razred

I.

Srednja škola "Kupres" raspisuje natječaj za upis učenika u I. razred u školskoj 2020./2021.

II.

Natječaj se raspisuje za sljedeća zanimanja:

- opća gimnazija 1 odjel 18 učenika

- ekonomija i trgovina, komercijalist (IV stupanj) 1 odjel 18 učenika

III.

Rokovi za ljetni upis učenika su:

1. LJETNI PRVI UPISNI KRUG:

- Prijava učenika za upis 25. i 26. lipnja 2020. godine od 9,00 – 12,00 sati.

- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 29. lipnja 2020. godine iza 12 sati.

- Upis učenika 30. lipnja 2020. godine od 9,00 – 12,00 sati.

2. DRUGI UPISNI KRUG:

- Prijava učenika za upis 6. srpnja 2020. godine od 9,00 – 12,00 sati.

- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 7. srpnja 2020. godine iza 12,00 sati.

- Upis učenika 10. srpnja 2020. godine od 9,00 – 12,00 sati.

3. JESENSKI UPISNI ROK :

- Prijava učenika s nepopunjenim mjestima 20. kolovoza 2020. godine od 9,00 – 12,00 sati

- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 21. kolovoza 2020. godine iza 12 sati.

- Upis učenika 24. kolovoza 2020. godine od 9,00 – 12,00 sati.

IV .

Na upis donijeti: svjedodžbu o završenom VIII. i IX. razredu i rodni list.

Svjedodžbe se predaju u originalu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na telefon 034 274 100


 

Slika bannera nedostaje