Srednja škola „Kupres“ u Kupresu raspisuje natječaj za upis učenika u I. razred u školskoj 2019./2020.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA "KUPRES"

K U P R E S

Ur. broj: 01-38-328/19

Kupres: 12. lipnja 2019. godine

Temeljem članka 78. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine HBŽ“, broj: 12/04 i 12/08"), a sukladno Odluci Ministarstva znanosti prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije o upisu učenika u srednje škole za školsku 2019./2020., broj: 06-01-38-1012/19, od 29. svibnja 2019. godine Srednja škola „Kupres“ u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

Za upis učenika u I. razred

I.

Srednja škola "Kupres" raspisuje natječaj za upis učenika u I. razred u školskoj 2019./2020.

II.

Natječaj se raspisuje za slijedeća zanimanja:

- opća gimnazija 1 odjel 18 učenika

- šumarski tehničar 1 odjel 18 učenika

- kuhar 1 odjel 18 učenika

III.

Rokovi za ljetni upis učenika su:

1. PRVI UPISNI KRUG:

- Prijava učenika za upis 27. i 28. lipnja 2019. godine od 9,00 – 12,00 sati.

- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 1. srpnja 2019. godine iza 12 sati.

- Upis učenika 2. srpnja 2019. godine od 9,00 – 12,00 sati.

2. DRUGI UPISNI KRUG:

- Prijava učenika za upis 8. srpnja 2019. godine od 9,00 – 12,00 sati.

- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 9. srpnja 2019. godine iza 12,00 sati.

- Upis učenika 12. srpnja 2019. godine od 9,00 – 12,00 sati.

3. JESENSKI UPISNI ROK :

- Prijava i upis učenika s nepopunjenim mjestima 21. kolovoza 2019. godine od 9,00 – 12,00 sati

- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 22. kolovoza 2019. godine iza 12 sati.

- Upis učenika 23. kolovoza 2019. godine od 9,00 – 12,00 sati.

V .

Na upis donijeti: svjedodžbu o završenom VIII. i IX. razredu i rodni list.

Svjedodžbe se predaju u originalu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na telefon 034 274 100
sskupres.jpg

 

Slika bannera nedostaje