Stavljanje van snage Zapovijedi

 

Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno; tel.:034/200-161; faks: 034/200-902

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

VLADA

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

LIVNO

Dana: 23. ožujka 2020. godine

PREDMET: Stavljanje van snage Zapovijed

U nastavku 5. Izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije donesena

je Zapovijed kojom se stavlja van snage Zapovijed broj: 11-01-40-62/20 od dana 22. ožujka

2020. godine. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

Ovom Zapovijedi stavlja se van snage Zapovijed o zabrani ulaska državljana Bosne i

Hercegovine na područje Hercegbosanske županije.

Županijski stožer civilne zaštite Hercegbosanske županije donio je Zapovijed broj: 11-01-40-

62/20 na prijedlog Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

Hercegbosanske županije i prijedloga struke u funkciji zaštite stanovništva Hercegbosanske

županije od širenja pandemije korona virus i nije imao nikakvih drugih konotacija, a naročito

ne političkih.

Očekujemo od viših razina vlasti Bosne i Hercegovine da HITNO poduzmu konkretne mjere

pomoći prema zdravstvenom sustavu Hercegbosanske županije i sprječavanju širenja

pandemije virusa COVID-19.

 

Slika bannera nedostaje