Subvencioniranje troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola u šk. godini 2019/20

 

10.09.19 14:56 Obavijesti

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija

Općina Kupres Općinski načelnik

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu,

imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštita K u p r e s


Broj: 04/1-14-2-1198/19

Kupres, 10. rujna 2019. godine


                                                                            OBAVIJEST

Dana 12. listopada 2016. godine, Općinsko vijeće Kupres donijelo je Odluku o prijevozu i subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa prostora općine Kupres, te se na temelju te Odluke donosi obavijest da će Općina Kupres i u školskoj 2019/2020 godini u određenom iznosu snositi troškove prijevoza učenika osnovne i srednje škole.

1) Za učenike osnovne škole koji nisu obuhvaćeni organiziranim prijevozom i nisu u mogućnosti koristiti usluge ugovorenog prijevoza, nadležna općinska služba će donijeti rješenja o visini troškova prijevoza učenika u visini od 15% cijene litre benzina koje koristi po prijeđenom kilometru na odobrenoj relaciji.

Ovo pravo ostvaruju roditelji djece, njihovi staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi, a uz zahtjev su dužni priložiti i slijedeće dokaze:

- potvrdu osnovne škole u koju je učenik upisan

- potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika

- točnu udaljenost od kuće do škole

- broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade

2) Za učenike srednje škole, koje imaju prebivalište na prostoru općine Kupres, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta školovanja više od četiri kilometra, općina Kupres će u suradnji s Ministarstvom znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ sufinancirati troškove prijevoza u omjeru 50%:50%. Za njihov prijevoz koristit će se unaprijed ugovoreni prijevoznik.

Ovo pravo ostvaruju roditelji djece, njihovi staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi, a uz zahtjev su dužni priložiti i slijedeće dokaze:

- potvrdu srednje škole u koju je učenik upisan

- potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika

- dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti

- broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade

3) Za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na prostoru općine Kupres, a pohađaju srednju školu na prostoru Hercegbosanske županije, bit će sufinancirani troškovi prijevoza u omjeru 30% općina Kupres, 30% Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ i 40% roditelji.

Za ostvarivanje prava iz točke 3, roditelji, staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi su dužni priložiti slijedeće dokaze:

- potvrdu srednje škole u koju je učenik upisan

- potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika

- dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti

- broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade

Realizacija sredstava vrši se na način da učenici koji putuju, podnesu dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti nadležnoj općinskoj službi koja će po provedenoj proceduri donijeti rješenje o visini subvencioniranja troškova prijevoza.

Rok podnošenja Zahtjeva za subvencioniranje troškova prijevoza učenika je do 15. studenog 2019. godine i zahtjevi izvan roka se neće razmatrati. Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza u školskoj godini 2019/20 se nalaze u Centru za usluge građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kupres.

Dostaviti:

1. Kupreški radio Kupres

2. Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres

3. Srednja škola Kupres

4. Služba za financije

5. oglasna ploča

6. web stranica

7. Služba za opću upravu


                                                                                                                                    Pomoćnik općinskog načelnika 

                                                                                            Po ovlaštenju općinskog načelnika broj: 01/1-34-4-812/17

                                                                                                                                             Miro Lovrić dipl.iur.Zahtjeve možete preuzeti ovdje:

Zahtjev_za_sufinanciranje_troško - Copy 1.pdf Zahtjev_za_sufinanciranje_troško - Copy 2.pdfZahtjev_za_sufinanciranje_troško - Copy 3.pdfZahtjev_za_sufinanciranje_troško.pdf00prijevooz.png

 

Slika bannera nedostaje