Trenutni radovi na Kupresu u dvorani OŠ fra Miroslava Džaje i saniranje rupa po gradu

 

Trenutni radovi na Kupresu u dvorani OŠ fra Miroslava Džaje i saniranje rupa po gradu

Trenutno se izvode podne obloge u sportskoj dvorani OŠ fra Miroslava Džaje u sportskoj dvorani, te prilazna staza između osnovne i srednje škole. Priprema se sve za izradu vanjske fasade.

Također saniraju se rupe na obilaznici i izrađuje se novi sloj asfalta.

 

Slika bannera nedostaje