U četvrtak sjednica Općinskog vijeća Kupres

 

23.04.18 13:52 Vijesti


Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 11. (jedanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 26. travnja (četvrtak) s početkom u 9.00 sati u Vijećnici zgrade Općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa desete sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranitelja (materijali dostavljeni na prošloj sjednici OV)
3. Informacija o stanju Javnog reda i mira, sigurnosti prometa i kriminaliteta na području PP Kupres u 2017. godini
4. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i provođenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu na području Općine Kupres
5. Izvješće o provođenju Odluke o pašarenje na području Općine Kupres
6. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Kupres za 2017. godinu
7. Izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres za 2017. godinu
8. Izvješće o radu javne ustanove „Hrvatski dom Kupres“ za 2017. godinu 

9. Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna Općine Kupres za 2017. godinu

10. Odluka o izmjeni Odluke o načinu pašarenja na području Općine Kupres
11. Odluka o uslovima i načinu plaćanja nakade troškova u postupku utvrđivanja prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području Općine Kupres
12. Odluka o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi
13. Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom- općinskom vlasništvu
14. Nacrt Odluke o komunalnim naknadama
15. Tekuća pitanja 

16. Aktualni sat                                                                                                               Predsjednik OV
                                                                                                                Mlađen Pavlica

 

Slika bannera nedostaje