U četvrtak sjednica Općinskog vijeća Kupres

 

14.12.18 09:23 Obavijesti

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 16. (šesnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 20. prosinca (četvrtak) s početkom u 9 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća

2.   a) Davanje i potpisivanje svečane prisege

      b) Davanje i potpisivanje Izjave o poštivanju Etičkog kodeksa izabranih dužnosnika

3. Informacija o općem uspjehu učenika na kraju školske 2017/18 Osnovna škola fra. Miroslava Džaje Kupres

4. Suglasnost na Rješenje Nadzornog odbora Javnog Komunalnog Poduzeća ,,Kupres“ o imenovanju direktora

5. Suglasnost na Odluku nadzornog odbora o imenovanju ravnateljice Javnog poduzeća „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres

6. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za period siječanj 2019. -prosinac 2019. godine

7. Izvješće o izvršenju proračuna za period od 1.1.2018. godine do 30.9. 2018. godine

8. Izmjene i dopune proračuna općine Kupres za 2018. godinu( Rebalans)

9. Nacrt proračuna općine Kupres za 2019. godinu

10. Nacrt odluke o izvršenju proračuna općine Kupres za 2019. godinu

11. Odluka o privremenom financiranju općine Kupres

12. Zaključak o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom

13. Rješenje o imenovanju Multisketorskog tima

14. Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada

15. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva i ulica

16. Tekuća pitanja

a) Odgovor, Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres

b) Dopis Leonard I. Ivančić

c) Zahtjev za očitovanje Miro Mihaljević

17. Aktualni sat


                                                                                                                              Predsjednik OV

                                                                                                                               Mlađen Pavlica


 

Slika bannera nedostaje