U utorak sjednica Općinskog vijeća Kupres

 

19.08.20 14:37 Vijesti

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 26. (dvadesetšestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 25. kolovoza (utorak) s početkom u 15 sati u Vijećnici zgrade Općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor i imenovanje predsjednika Općinskog vijeća

2. Usvajanje zapisnika s 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća

3. Informacija o stanju sigurnosti na području PP Kupres za 2019. godinu

4. Izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres za 2019. godinu

5. Izvješće o radu ustanove „Hrvatski dom“ Kupres za 2019. godinu

6. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Kupres za 2019. godinu

7. Odluka o pristupanju izmjene i dopune Regulacionog plana

8. Odluka o brisanju posjeda

9. Odluka o jednokratnoj pomoći za novorođenu djecu

10. Odluka o izmjeni i dopuni o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti, turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, trgovinskoj djelatnosti, igara za zabavu i igara na sreću na području općine Kupres

11. Odluka o izmjeni Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave u Općini Kupres

12. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa :

- Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o. Kupres

- Javnog komunalnog poduzeće „Kupres“ d.o.o. Kupres

- Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Kupres

- Javnog poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres

13. Rješenje o razrješenju članova Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač

14. Rješenje o izboru članova Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač

15. Tekuća pitanja

a) Dopis Ministarstva gospodarstva Livno

b) Otvoreno pismo, Diakonia

16. Aktualni satZamjenik predsjednika Općinskog vijeća

Zoran Lovrić v.r.


 

Slika bannera nedostaje