Vlada Odlukom dala suglasnost na Program utroška sredstava tekućih prijenosa “Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju”

 

Na danas održanoj 24. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila

Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30.

lipnja 2021. godine te isto uputila u skupštinsku proceduru na daljnje postupanja.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Gorskoj službi spašavanja

Hercegbosanske županije u ukupnome iznosu od 30.000,00 KM. Odobrena sredstva mogu se

koristiti isključivo za nabavu opreme, obuke i ostale troškove proizišle iz djelatnosti Gorske

službe spašavanja. Na prijedlog Civilne zaštite Hercegbosanske županije Vlada je donijela

Odluku o procjeni ugroženosti područja Hercegbosanske županije od prirodnih i drugih

nesreća. Također, donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore

Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2021. godinu za pomoć

vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 36.000,00 KM.

Temeljem ove Odluke dodijeljeni iznos biti će jednako raspoređen na svih šest općina

Hercegbosanske županije, a sredstva su isključivo namijenjena za pružanje materijalne

pomoći općinama za organiziranje, materijalno opremanje, obuke i osposobljavanje

vatrogasnih postrojbi. Donesena je i Odluka kojom se odobrava iznos od 2.973,44 KM Upravi

civilne zaštite Hercegbosanske županije, kao jednokratna novčana pomoć za sanaciju štete

općini Bosansko Grahovo od prirodne nepogode.

U jednom dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o uporabi udžbenika i priručnika za

školsku 2021./2022. godinu. Temeljem ove Odluke udžbenici i priručnici koji su odabrani od

stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za

uporabu u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije za školsku

2020./2021. godinu ostaju u uporabi za školsku 2021./2022. godinu.

Između ostalog, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava

tekućih prijenosa “Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” utvrđenih

Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu u ukupnome iznosu od 1.416.000,00

KM. Ovim Programom utvrđuju se vrste, visina, kriteriji i način ostvarivanja novčanih

potpora u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju iz Proračuna Hercegbosanske

županije za 2021. godinu, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hercegbosanske županije će voditi obradu zahtjeva za sve vrste potpora.

Donesena je Odluka o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

„Livanjsko“ u svrhu izgradnje pomoćnog objekta uz koral, spremište za sijeno, spremište za

poljoprivrednu mehanizaciju i objekta za eko-agro turizam za potrebe gospodarskog društva

Farme Podhum d.o.o Livno.

Na koncu sjednice doneseno je Rješenje kojim se Mate Radoš, diplomirani ekonomist iz

Tomislavgrada, imenuje se za ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske

županije na mandatno razdoblje od 4 godine.

Priopćeno je iz Vlade HBŽ

 

Slika bannera nedostaje