Zahvala svim učesnicima u gašenju požara

 

12.08.17 15:41 Vijesti

Povodom nastanka i gašenja požara na području općine Livno, točnije na planini  Dinari predio Troglav – Vaganj, želimo zahvaliti svima koji su na bilo kakav način sudjelovali u smanjivanju šteta i sprječavanju šumskih požara.

Zahvaljujemo našim djelatnicima koji već tri tjedna na terenu po cijele dane gase vatru te dežuraju na požarištu. Zahvaljujemo upravi društva  naručito v.d. direktoru Branku Ivkoviću  koji je omogućio svu materijalnu i financijsku pomoć  od strane ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres da se tehnički na terenu naprave sve aktivnosti u sprječavanju  širenja šumskih požara (rad teških strojeva, nabave opreme za gašenje požara kao i nabava hrane i pića za sve one koji su sudjelovali u gašenju požara).

Zahvaljujem i djelatnicima uprave šuma i djelatnicima Rasadnika Pržine na njihovoj pomoći u gašenju požara- Zahvaljujemo GSS-HB Županije  na ponuđenoj pomoći i u gašenju požara na predjelu Vaganj.

Zahvaljujemo OS BiH na pruženoj pomoći u gašenju požara iz zraka i njihovim pilotimabez kojih bi ovaj požar imao katastrofalne  posljedice za lokalno stanovništvo, kao i našem djelatniku Ivici Mandiću koji je sve ove dane sa pilotima putovao i kordinirao gašenje vatre.

Zahvaljujemo gospodinu Ivanu Joziću premijeru HB županije koji je svojim angažmanom na terenu i komunikacijom sa organima države i županije omogućio da se neki procesi  u gašenju ubrzaju (vojna pomoć, pomoć vatrogasaca i drugo).

Iskrena hvala i Goranu Čondriću koji je ispred CZ HB županije kordinirao sa ljudima i organima vlasti u cilju gašenja ovih poožara.

I na kraju hvala dragom Bogu na kiši koja je pala danas i na tome  da nitko nije nastradao u ovim teškim uvjetima gašenja šumskih požara.

U prilog slike i snimke događaja iz terenu


pozari3.jpgpozari2.jpgpozari1.jpg 

Slika bannera nedostaje