Zakazana konstituirajuća sjednica novog saziva OV Kupres

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-1 /21

Kupres,. 11.1. 2021. godine

Na temelju članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 10/2004), sazivam konstituirajuću sjednicu novog saziva Općinskog vijeća Kupres za dan 13. siječnja 2021. godine (srijeda) sa početkom u 14.00 sati. Sjednica će se održati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Po Poslovniku za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. a) Davanje i potpisivanje svečane prisege

b) Davanje i potpisivanje Izjave o poštivanju Etičkog kodeksa izabranih dužnosnika

2. Izbor članova Povjerenstva za izbor i imenovanje

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća

Napomena : Dnevni red utvrđen je sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Kupres.Zamjenik predsjednika OV

iz prethodnog saziva

Zoran Lovrić


 

Slika bannera nedostaje