Zaštita djece od nasilja: U Tomislavgradu potpisan sporazum o suradnji i uspostavljanju referalnog mehanizma

 


U cilju olakšavanja redovne komunikacije i suradnje između osnovnih škola, centara za socijalnu skrb, kao i centara za mentalno zdravlje s područja općina Tomislavgrad i Kupres, danas je u Hotelu Tomislav potpisan sporazum o suradnji kojim se uspostavlja referalni mehanizam za ove dvije općine. Ovaj sporazum o suradnju izravno se naslanja na „Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u školama Hercegbosanske županije, kao i njegovu praktičnu primjenu, a koji se realizira uz podršku Ministarstva znanosti, prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije u suradnji s Genesis Projectom i UNICEF-om BiH, uz potporu Vlade Švedske.


Sporazum o suradnji potpisali su svi ravnatelji osnovnih škola s područja općina Tomislavgrad i Kupres, ravnatelji centara za socijalnu skrb spomenutih općina kao i voditelj Centra za mentalno zdravlje Tomislavgrad.


Uspostavljanje općinskoga referalnog mehanizma i provedbe tzv. individualnog plana brige zahtjeva usku suradnju stručne službe osnovne škole sa stručnjacima iz centra za socijalnu skrb, odnosno centara za mentalno zdravlje.


Podsjećamo da je već ranije Usvojen i program sekundarne prevencije koji ima za cilj pravovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja. Programske aktivnosti usmjerene su da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i okruženju.


Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano upoznavanje indikatora koji mogu dovesti dijete u opasnost da postane počinitelj ili žrtva različitih oblika nasilja, kao i zlostavljanja ili zanemarivanja. Praksa i teorija ukazuju na nužnost pravovremene intervencije, još od prvoga razreda osnovne škole. Tendencija ovoga programa je staviti naglasak na pružanje odgovarajuće podrške djetetu i obitelji umjesto određivanja sankcija, kako je to u tradicionalnom školskom pristupu ranije bilo uobičajeno. Naime, cilj je istražiti uzrok nekoga neprilagođenog ponašanja, te raditi na njegovome smanjivanju ili otklanjanju, kao i na jačanu zaštitnih čimbenika odnosno resursa koji postoje u okruženju djeteta.


S druge strane usvojeni program kroz set edukacija i ukupne podrške provedbi, omogućit će nastavnicima i stručnim službama škola bolje prepoznavanje čimbenika rizika, ali i načine pružanja pomoći podrške djeci.


tomislavgrad_projekt_1_7_2021.jpg

izvor:Tomislavcity

 

Slika bannera nedostaje