Zimsko održavanje cesta u Hercegbosanskoj županiji

 

Uprava za ceste Hercegbosanske županije je u listopadu 2019. godine, a nakon uspješno

okončanog otvorenog postupka javne nabave, sklopila Ugovor s poduzećem Livnoputovi

d.o.o. Livno o zimskom održavanju županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u

zimskoj sezoni 2019./2020. godina.

Vrijednost radova zimskog održavanja županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske

županije u zimskoj sezoni 2019./2020. godina sukladno zaključenom ugovoru iznosi

666.174,60 konvertibilnih maraka

 

Slika bannera nedostaje