Značajna potpora slijepima u FBiH

 


ZNAČAJNA POTPORA SLIJEPIMA U FBIH


Šestu godinu zaredom Savez slijepih Federacije BiH, na čelu sa izvršnim direktorom Saveza Almasom Kulovićem uspješno implementira projekte potpore udruženjima i savezima slijepih u FBiH u cilju umrežavanja i jačanja njihovih kapaciteta odnosno radi sveukupne afirmacije i emancipacije slijepih u FBiH. Kroz ranije projekte kantonalnim udruženjima i savezima slijepih u FBiH, kao vid tehničke potpore, Savez slijepih FBiH je uručio računare,laptope, mobitele, faksove, štapove za slijepe i dr.

Prilikom uručivanja navedene opreme i posjeta kantonalnim udruženjima i savezima F BIH ekspertni tim Saveza u sastavu Zuko Fikret, Zravko Cigić, Veselin Rebić, Almas Kulović i njihovi asistenti Izet Zuko i Nermin Mustafić sa čelnicima kantonalnih i općinskih udruženja i saveza slijepih razgovarali su o sljedećim temama;


 o implementaciji Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021,

 o provođenju i primjeni Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom,

 o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštiti civilnih žrtava rata i zažtiti porodice sa djecom,

 o primjeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju i zapošljavanju lisca sa invaliditetom u F BiH i funkcioniranju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju,

 o donošenju Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom u F BiH i dr.


Pored informativnog i edukativnog aspekta pomoći imenovanim su pružene i osnovne informacije o tehnikama javnog zagovaranja, vođenju kampanja, pisanju projekata i programa, sve u cilju da isti efikasnije promovišu i zagovaraju prava slijepih osoba u Federaciji BiH

.


U periodu od 16.11-20.12.2018. godine svim kantonalnim udruženjima i savezima slijepih u F BIH uručeni su računari kako slijedi:


 Udruga slijepih osoba Posavske županije, Orašje

 Udruga slijepih osoba Hercegbosanske županije, Livno

 Udruga slijepih osoba Srednjobosanskog kantona, Novi Travnik

 Savez udruženja slijepih građana ZE-DO kantona , Zenica

 Udruženje slijepih građana BPK, Goražde

 Udruga slijepih građana USK, Bihać

 Savez udruženja slijepih građana TK, Tuzla

 Udruženje slijepih Kantona sarajvo, Sarajevo

 Udruga slijepih osoba županije Hercegovačko-neretvanske, Mostar

 Udruga slijepih osoba Zapadno-hercegovačke županije, Široki Brijeg
savezslijepihfbih1.jpgalmaskulovic.jpgsavezslijepihfbih3.jpgsavezslijepihfbih4.jpgsavezslijepihfbih5.jpgsavezslijepihfbih6.jpgsavezslijepihfbih7.jpgsavezslijepihfbih8.jpg 

Slika bannera nedostaje